Montellinmaja (sk. Montellin maja) inte mer en ödestuga


Montellinmaja stugan är inte mer en ödestuga. Det finns en ny kåta för dagsbruk bredvid stugan. Den närmaste ödestugan är i Nammalakuru. (Uppdaterad 18.5.2021)

Läge, karta och allmän beskrivning

Västra Lappland, Enontekis kommun, Pallas-Yllästunturi nationalpark

Stugan är belägen längs Hetta-Pallas -leden 40 km från Hetta och 15 km från Pallas.

Montellinmaja ödestuga, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 08.3058' lon: 24° 02.4128' ETRS-TM35FIN: N: 7561246 E: 377045

Pallas-Yllästunturi nationalparks karta
Utflyktskarta.fi
Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfritt friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget avfall från terrängen. Det finns ekopunkter vid Yllästunturi, Pallastunturi och Fjäll-Lapplands naturum. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll av kåtan

Forststyrelsen, Lapplands Naturtjänster.
Tilläggsinformation Pallastunturi naturum, tfn 0206 39 7930, och  Fjäll-Lapplands naturum, tfn 0206 39 7950.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Montell ödestugas karta i Utflyktskarta.fi.