Oskarijärvi och Oskarikoski skoltfält

Då Finland förlorade Petsamo till Sovjetunionen i kriget, miste familjerna Semenoff och Fofanoff och många andra skoltsamefamiljer sina släktområden. Petsamo var ju skoltsamernas traditionella hemtrakt. Under kriget evakuerades skoltsamerna till den finska sidan. Efter Lapplandskriget kunde de evakuerade skoltsamerna inte återvända till sin hemtrakt. Till följd av landavträdelser miste skoltsamerna sin hemort, sina renar och sin övriga egendom. Därtill blev en del av deras släktingar på andra sidan av gränsen.

Stuga vid Oskarijärvi. Bild: Pertti Mäkelä

Till en början bosatte sig familjerna Semenoff och Fofanoff så nära sin tidigare hemtrakt som möjligt, längs Suomujoki och Luttojoki nära riksgränsen. Semenoffs och Fofanoffs byggde sig ett vinterviste på Luttojokis strand nära Suomujokis mynning. Sommarvistet byggdes på endast 12 kilometers avstånd därifrån, på Kotajärvis strand. Sommarvisten har funnits också på stränderna till sjöarna Ahven-, Aitta- och Ruohojärvi samt vid Luttojoki. Efter ett par år bosatte sig familjerna Semenoff och Fofanoff permanent i Sevettjärvi.

Vintervistet bestod av en två familjers "by", för förutom Semenoffs bosatte sig också Fofanoffs familj (numera Käyräniemi) vid Luttojoki. Man kom till vintervistet redan i slutet av augusti och flyttningen sköttes med båt. Hela vintern fiskade man med nät under isen. Man idkade också renskötsel fastän största delen av renarna hade blivit kvar på andra sidan av gränsen. Det fanns inget renstängsel vid vintervistet. Man behövde inte utfodra renarna, för betesmarkerna var så fina. Bara ett par renar var fastbundna på gårdsplanen. Skoltsamerna hade också får.

I Luttojoki vinterviste vid Oskarinkoski bodde Oudas (f. 1876) och Natalia (f. 1873) Semenoff samt deras dotter Maria och sonen Pietari ("Päett", f. 1921) med sin hustru Helena (f. 1924, f.d. Fofanoff) och sonen Ivan (Jõnn-Evvan) med sin hustru Fedosia, deras fyra dotter och två söner. Också Oudas och Natalias dottersöner Ontrei och Eljas bodde med dem. På Oskarinjärvis östra strand bodde Oudas Semenoffs son Iivana ("Uts-Evvan", f. 1908) med hustrun Eufrosimia (f. 1908) och deras två döttrar och en son. På sjöns västra sida bodde Oskar Fofanoff med hustru Akilina (f.d. Semenoff) och fem barn.

Vid Oskarinjärvi fanns det två boningshus, som i dag är i dåligt skick. Av det tredje huset finns bara några bjälklag kvar. På gårdsplanen finns också några förrådsgropar och -kåtor.

Oskarinkoski skoltfält ligger bara 300 meter uppströms längs Luttojoki från Oskarinjärvi skoltfält. Vid Oskarinkoski finns förutom boningshusen också en rökbastu, en jordugn, två källare och en torrtoalett. Åt fåren hade man byggt fårhagar och fårstall. Därtill finns på skoltfältet resterna av en förrådskåta och andra kåtor. För förvaring av hö och lav hade man särskilda lavar.

Stuga vid Oskarikoski. Bild: Aini Magga

Man hämtade hö till fåren från tre olika ställen. Det bästa stället var en äng med högt gräs vid Suomujokis mynning, vid en björkdunge ungefär en kilometer ner för Luttojoki. Samma äng hade tidigare använts av Raja-Jooseppi, dvs. Joosef Juhonpoika Sallila, som bodde vid Luttojoki längre nedströms. Efter Raja-Jooseppis död år 1946 kunde skoltsamerna använda de fina slåtterängarna.

Byggnaderna har skyddats genom förordning år 1985. Byggnaderna får inte användas, med undantag av torrtoaletten, som alla besökare får använda.