Luttojoki skoltfälts läge i Finland.Östra Lappland
Enare (www.inari.fi), Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska)
Urho Kekkonens nationalpark


Vid Luttojoki skoltfält (Oskarinjärvi och Oskarinkoski) kan man bekanta sig byggnadstradition från Suonikylä i gamla Petsamo. Familjerna Semenoff och Fofanoff, som hade evakuerats från Suonikylä i Petsamo, bodde en tid på Luttojoki skoltfält. De här fälten ligger på östra sidan av Luttojoki i norra kanten av Urho Kekkonens nationalpark, cirka två kilometer uppströms från den plats där älvarna Luttojoki och Suomujoki möts. Skoltfälten var bebodda på 1940-talet. De är skyddade i och med att Urho Kekkonens nationalpark inrättades. Fälten har rustats upp åren 1981 och 2000 på talkoläger, som anordnades av WWF Finlands Fond. Museiverket och Forststyrelsen sköter underhållet av byggnaderna och fälten.

Oskarijärvi skoltfält. Bild: Pertti Mäkelä

  • Byggnaderna vid Oskarinkoski vid älven Luttojoki var familjen Semenoffs vinterviste. Byggnaderna på Oskarinjärvis strand beboddes däremot möjligen året runt av Iivana Semenoffs och hans svärsons Fofanoffs familjer. Familjen Semenoffs sommarviste låg på 12 km avstånd på Kotajärvis strand. De kom till Luttojoki vinterviste med båt redan i slutet av augusti och återvände till sommarvistet i maj. Semenoffs och Fofanoffs bodde på fälten åren 1946-1948. Senare utplacerades skoltsamerna från Suonikylä permanent i Sevettijärvis omgivning. Skoltfältens byggnader är uppförda i gammal, traditionell stil och är sålunda värdefulla med tanke på byggnadshistorien och skolttraditionen.

Öppettider

  • Besökarna bekantar sig med Luttojoki skoltfält på egen hand. Man kan besöka fälten året om, men på vintern kommer man med bil endast till Raja-Jooseppi gränsbevakningsstation. Resten av vägen, 3 km, är man tvungen att tillryggalägga på skidor.

Kontaktuppgifter

Mer information om objektet fås från Saariselkäs kundtänst Kiehinen.

Kommunikationer och kartor

Med bil

  • Man når Luttojoki skoltfält bäst längs den väg som för till Raja-Jooseppi. Man kör först från Ivalo 7 km längs Nellim-vägen (nr 91), varefter man viker av vid Akujärvi till höger mot Raja-Jooseppi och Murmansk. Sedan kör man 38 km ända fram till gränsbevakningsstationen. Från södra sidan av vägen vid gränsbevakningsstationen går en 3 km lång skogsbilväg till Luttojoki och skoltfälten. Skogsbilvägen plogas inte på vintern, så då behöver man skidor eller snöskor för att komma fram till skoltfälten.

Med allmänna kommunikationer

  • Man kommer till Raja-Jooseppi gränsbevakningsstation med en buss (www.matkahuolto.fi) som går till Murmansk. Från gränsbevakningsstationen är det 3 km att vandra eller åka skidor till Urho Kekkonens nationalparks gräns och skoltfälten.

Elektroniska kartor

Luttojoki skoltfält © forststyrelsen 2009

Service

  • Besökare får bekanta sig med Luttojoki skoltfält på egen hand, eftersom det inte finns någon guide på områdena.
  • Området med skoltfälten är ett museiområde, där det är förbjudet att göra upp eld och slå läger. De närmaste eldplatserna ligger vid Suomujokis mynning, den allra närmaste på ca 1 km avstånd från Oskarinjärvi skoltfält.
  • De närmaste öde- och reserveringsstugorna är Snellmanninmaja ödestuga och Jyrkkävaara öde- och reserveringsstuga.
  • Mer information om tjänsterna på området

Service för rörelsehindrade

  • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/luttojokiskoltfalt.

Liknande mål

Samegården Välimaa