Inrättande och utvidgningar av nationalparken

Linnansaari nationalpark, som ligger mitt i Haukivesi och hör till Saimens vattensystem, inrättades år 1956. Parken omfattade nästan hela Waahersalo park, som förvaltades av Forststyrelsens Nyslotts revir. Det gick en farled genom Linnansaari skärgård redan på 1800-talet. Den egentliga Heinävesi-stråten, som förenar Haukivesi och Kallavesi, blev färdig år 1906. Under nationalparkens första år gick verksamheten på sparlåga. Inrättandet av parken omnämns inte ens i Nyslotts revirs årsberättelse. Nationalparken var i början en ganska främmande sak också för ortsborna. De lokala tidningarna publicerade inte ens om somrarna turismfrämjande artiklar om nationalparken. Samma år som parken inrättades anställdes till Haukivesi och Äimisvesi skärgårdar två vakter, A. Hypen och F. Rissanen. År 1961 avskildes Linnansaari nationalpark till ett eget vaktdistrikt, till vars skogsvaktare lotsen Lauri Lybeck utnämndes. Nationalparkens första parkvakt var fiskaren Eino Heiskanen från Poronsalmi.  Louhimaa gård (Linnansaari torp) köptes tillbaka till staten och anslöts till Linnansaari nationalpark år 1975.

Tanken var att parkerna skulle utnyttjas endast sådant sätt att områdets natur inte äventyras. Till grund för skötseln av parken utarbetades år 1977 den första stomplanen för Linnansaari nationalpark. Målet för planen var dels att bevara lugna områden som är i naturtillstånd, dels att iståndsätta och sköta kulturlandskap som allmänna sevärdheter. Holmen Linnansaari var det främsta objektet då man började utveckla området.

Den av staten utsedda nationalparkskommittén föreslog år 1976 att Linnansaari borde utvidgas, eftersom Haukivesi skärgård var en internationellt värdefull insjöhelhet. Insjölandskapet på området är varierande och öarnas natur mångsidig, och dessutom är Haukivesi skärgård ett mycket viktigt förökningsområde för den starkt hotade saimenvikaren. Nationalparkskommitténs betänkande väckte livlig diskussion, lokalt också starkt motstånd.

År 1978 fattade statsrådet utgående från nationalparkskommitténs betänkande ett principbeslut att utvidga Linnansaari nationalpark. Man beslöt att förstora parken så att dess areal uppgår till 3 800 hektar. Alla områden som ingick i den planerade utvidgningen ägdes inte av staten, och man beslöt att köpa dem småningom till staten. Lagen om utvidgningen trädde i kraft i början av år 1982.

Linnansaari nationalpark representerar insjönaturen då den är som bäst

I nationalparken finns det en massa fågelskär och kobbar samt hundratals holmar med frodiga lundar. Tack vare långvarigt svedjebruk, gammaldags åkerbruk och betesgång förekommer det många olika slags traditionella miljöer på ön: friska och fuktiga ängar, hagmarker och svedjeskogar. Man inledde ängsskötseln genom att slå ängarna närmast Linnansaari torp. Man påbörjade också förnyandet av svedjeskogar år 1993 genom att svedja skog för första gången på mycket länge. Man försöker alltså upprätthålla kulturlandskapen på holmen med de metoder som användes i början av förra århundradet.

Ute på de öppna vattnen håller nationalparkens pärla saimenvikaren till. Många som vistas i Linnansaari nationalpark väntar så på att den här gången har tur att få syn på en vikare titta upp från vattnet. Saimenvikaren tillbringar största delen av sitt liv under vattnet. Linnansaari nationalpark hör till en av saimenvikarens viktigaste biotoper.

Friluftsfolk på Sammakkoniemi lägerområde. Bild: Hanne Liukko

Man behöver inte ha egen båt för att kunna bekanta sig med de vackra insjölandskapen i Linnansaari nationalpark. Om somrarna finns det reguljär båtförbindelse på Haukivesi. Det populära lägerområdet Sammakkoniemi med stugor erbjuder friluftsfolk övernattningsmöjligheter under hela den tid av året då vattnen ligger öppna. Nuförtiden kan man njuta av parken så gått som året runt, inte bara av det somriga Saimen. Långfärdsåkning på skridskor har blivit en allt populärare fritidssysselsättning, och nationalparken bjuder på utmärkta möjligheter för denna aktivitet - lokala företagare plogar varje vinter upp en skridskoled genom parken. Besökarantalet i Linnansaari nationalpark var uppskattningsvis 30 000 år 2015.

Källor:

  • Vauramo, Anu: Linnansaaren torppa, Forststyrelsen, 1994.
  • Kumpulainen, Jouni: Linnansaaren kansallispuiston historiaselvitys, Forststyrelsen, 2006.

Läs mer