Kartor över och kommunikationer i Lemmenjoki

Kommunikationer

Lemmenjoki nationalpark ligger på området mellan Enare - Kittilä -vägen (nr 955) och Enare - Angeli -vägen (nr 9553).

Karta över Lemmenjokis kommunikationer © Forststyrelsen 2008

Med allmänna kommunikationer

Med bil

 • Vägarna går längs parkens norra och östra kant.
 • Med bil kommer man till Njurkulahti by, varifrån är det även reguljär båtförbindelse till Ravadasjärvi ödesstuga och till Kultahamina under sommartid.
  • Från Kittiläntie vägen (nr 955) svänger man västerut till Lemmenjoentie vägen (nr 9551), som leder till Njurkulahti.
 • Med bil kommer man även till Lisma by, som är belägen i parkens södra del. Vägen som leder till byn svänger från Kittiläntie vägen (nr 995).
 • Körinstruktion till Siida.  

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatser ligger i Njurkulahti by samt i Repojoki på Sallivaaras informationsplats invid Kittiläntie vägen (nr 955).
 • Ledernas startpunkter Njurkulahti och Sallivaaras informationsplats.

Tillgängliga kartor över området

Karta över Lemmenjoki nationalpark © Forststyrelsen 2015

 • Lemmenjoki kartbroschyr (Pdf-fil 5.6 Mb, julkaisut.metsa.fi)
 • Forststyrelsens Utflyktskarta.fi
 • Lantmäteriverkets kartplats (karttapaikka.fi)
 • Vattentålig friluftskarta Lemmenjoki, 1:100 000/1:50 000, Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas i Övre Lapplands naturum Siida och i Ivalo kundtjänst.
 • GT utflyktskarta Norra Finland (Retkeily GT Pohjois-Suomi - Outdoor GT Northern Finland), 2016, 1:400 000. 
 • Terrängkartor nr W431, W433, W434 och V442, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009. Kartor kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Ivalo kundtjänst.
 • Geologisk friluftskarta Lemmenjoki 1:50 000 + Guidebok, Geologiska Forskningscentralen 2002. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida.
 • Lemmenjoki, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Urho Kekkonens kundtjänst Kiehinen, Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lemmenjokis karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Njurgalahti i Lemmenjoki

 • Lemmenjoki byväg 107, Enare (Parkeringsplatsen vägskäl svänger till vänster efter ca 1 km)

Sallivaara i Lemmenjoki

 • Kittiläntie väg 7426, Enare

Det finns inte exaktare adressuppgifter.

Broschyr över Lemmenjoki


Pdf-fil 3,8 Mt (julkaisut.metsa.fi)