Samarbetsområdet Háldi

Vandrare i öppen fjällmark. Fjällen i horisonten.

Gemensam vildmark

Finlands högsta punkt, Háldičohkka 1324 m, ligger vid den norska gränsen. Den andra toppen på den norska sidan, Ráisduottarháldi, är ännu högre, 1361 m över havet. Gränsen delar den omgivande regionen Háldi mellan Finland och Norge. Denna arktiska region på det kontinentala Europa är en enorm vildmark utan vägar och permanent bosättning. Det tillhör det samiska hemlandet på båda sidor om gränsen och är viktigt för renskötseln.

Vit fjällräv i öppet fjälllandskap på vintern.

Háldi-regionen kan delas in i tre huvudtyper av landskap: steniga fjäll, öppen platå och bergbjörk och floddalar. Naturliga vattendrag är karakteristiska i regionen. På finska sidan rinner floder genom floden Tornion – Muonionjoki in i Bottenviken och i Norge till Ishavet. Den nationella gränsen går längs vattendraget. Ett stort antal hotade arter finns i regionen. Sådana är de arter som kräver kalkhaltiga berggrundar som överlever i det arktiska klimatet. Denna unika natur hotas av mänsklig aktivitet och klimatförändringar.

Förenad av historia och kultur

Även om gränsen mellan Finland och Norge har varit i sin nuvarande position sedan 1734 har den alltid passerat ganska fritt. Den viktigaste enande faktorn har varit samisk kultur och renhållning. Den årliga flyttningen av renar mellan inre vinterbetesmarker och sommarbete på den arktiska kusten fortsatte fram till 1852. Vid den tiden förbjöd gränsöverenskommelsen mellan Norge och Ryssland att korsa gränsen, vilket orsakade stora förändringar i renhållningen och den samiska kulturen. Delat av gränsen är renskötseln fortfarande en viktig försörjning och grund för den samiska kulturen.
Stora floder användes som transportvägar vid handel mellan kust och inlandet. Hungersår i Finland orsakade migration till den norska kusten, där en finsk-relaterad kvensk minoritetskultur föddes.

 Skidåkare i den öppna vintern fjällandskap. Fjällen i horisonten.

Finland, Norge och Sverige delar gemensamma värderingar och historia, som "allmäns rättigheter" vid användningen av marken. Det viktigaste är fri allmän tillgång till naturen, med vissa undantag i skyddade områden. Speciellt på den finska sidan har regionen Háldi varit ett viktigt rekreationsmål sedan början av 1900-talet. Under de senaste decennierna har turismen vuxit till ett framstående verksamhet i hela regionen. Även om Finland tillhör Europeiska unionen och Norge till Nordatlantiska fördragets organisation (NATO), är gränsen fortfarande fri att korsa med vissa begränsningar enligt Schengenavtalet.

Överenskommelse om det gränsöverskridande området Háldi

Háldis gränsöverskridande område består av Lapska armens ödemarksområde i Finland och Reisa nationalpark och Ráisduottarháldi landskapsskyddsområde i Norge. Samarbetsområdet har bildats 2020 genom ett avtal mellan Forststyrelsen och styrelsen för Reisa National Park och Ráisduottarháldi landskapsskyddsområde. Samarbetsförvaltningen i området inkluderar också funktionella förbindelser i omgivningen mot Kilpisjärvi, Kåfjord, Reisadalen och Kautokeino.

Syftet med samarbetet är att skydda områdets naturliga och kulturella värden och säkerställa hållbar användning över gränserna. Samarbetsavtalet ändrar inte några regler för de skyddade områdena och följer deras officiella förvaltningsplaner. Samarbetet organiseras enligt modellen från EUROPARC Federation, nätverk av europeiska skyddade områden. Háldis gränsöverskridande område har ansökt om medlemskap i det europeiska nätverket för gränsöverskridande parker TransParcNet och certifiering av gränsöverskridande parksamarbete (europarc.org).

Gränsöverskridande rekreation

Háldi-regionen är en viktig destination för naturturism. Gränsen är lätt att korsa både på vägen och i vildmark. På finsk sida finns det en lång tradition att vandra upp till Háldičohkka eller fiska i fjällsjöar och floder. De populäraste sevärdheterna ligger nära Kilpisjärvi byn. Tre nationers gränspunkt i Finland, Norge och Sverige är möjlig att nå med båt eller vandring genom Malla naturreservat. Den berömda Saana fjället är en toppunkt för en vandring. I Norge är de mest gynnsamma aktiviteterna laxfiske och en flodbåttur till Mollisfossen vattenfall i floden Reisa. En vandring från Kåfjord till toppen av Háldi eller till Gorsabroa, bron över en av de djupaste ravinerna i Europa och besöker staden Kautokeino, det samiska centret i Norge, är mycket kända. Dessa har alla enkel åtkomst från vägar runt Háldi-regionen.

 En människa på fjällen, utsikt över dalen. I bakgrunden mer branta fjällen.

Nordkalottleden går genom regionen Háldi. Det är en del av den europeiska fjärrleden E1. Leden har ingångspunkter i Kilpisjärvi, Guolasjavri i Kåfjord, Ovi Raishiin i Reisadalen, Ráisjavri eller slutpunkten i Kautokeino. Leden fortsätter söderut till Treriksröset och vidare längs gränsen mellan Norge och Sverige till Abisko vid sjön Torneträsk.

Aktuell information från naturumen

Att korsa gränsen i vildmarken är möjligt och allas rättigheter är ganska lika i Finland, Norge och Sverige. Hur som helst, det finns vissa skillnader angående till och med vandra med djur eller snöskoter. Besökare ska vara uppmärksamma på regler och instruktioner i länder att besöka när de planerar gränsövergångar. Väder och renskötsel på destinationen bör beaktas.

Vandrare med ryggsäckar i besökscentret i Kilpisjärvi.

Kilpisjärvi naturum och Halti Center i Storslett guidar besökare personligen och på nätet med den senaste informationen. De är båda intressanta platser med utställning i regionen Háldi. Halti Center är också ett kvensk kulturcenter.

Háldi gränsöverskridande projekt

Samarbetsområdet Háldi grundades i HALTI - gränsöverskridande samarbetsområdeprojekt 2018–2020 (metsa.fi, på finska). Partnerna i Interreg Nord-projektet under ledning av Metsähallitus var Naturresursinstitutet (Finland), Nasjonalparkstyret för Reisa nasjonalpark och Raisduottarhaldi landskapsvernområde, Halti nasjonalparksenter (Norge), Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune (Norge) och Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet (Norge). Projektet finansierades också av Norrbottens länsstyrelsen (EU Interreg Nord-finansiering), NTM-centralen i Lappland och provinserna Tromsø och Finnmark.