Kartor över och kommunikationer i Langinkoski

Langinkoski naturskyddsområde ligger i Kotka stad, i deltat av Kymmene älvs östra huvudarm.

Kommunikationer

Med bil

  • Till parkeringsplatsen i ändan av Keisarinmajantie väg kommer man genom att svänga från E18-vägen (Helsingfors-Fredrikshamn) till Kotka vid Kyminlinna. Man kör en kort sträcka längs vägen som leder till centrum och efter den svänger man till höger. Fram kommer man genom att följa skyltningen.
  • Även vid Langinkoskentie vägen finns det en parkeringsplats.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Langinkoski parkeringsplatser ligger i ändan av Keisarinmajantie vägen (Kotka) samt vid Langinkoskentie vägen (Kotka).
  • På området finns det inga utprickade leder, men där går många stigar. Huvudrutterna går förbi parkeringsplatserna.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta L434, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Kotka och Karhula guidekarta 1:15 000, 2002. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta nr 3023 12, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Langinkoskis karta i Utflyktskarta.fi.