Lämna inga spår av lägerelden

Gör så här

 • Använd hellre friluftskök än öppen eld vid matlagning.
 • Om du gör upp öppen eld, använd alltid anvisade och iordningställda eldplatser, alltid när det är möjligt.

Använd anvisade och underhållna eldplatser, alltid då det är möjligt. Bild: Martti Sirola

 • Använd sparsamt av veden som transporterats till eldplatsen.
 • Om klabbarna är torra och lättantändliga, kan tändveden placeras ovanpå de grövre klabbarna. På detta sätt brinner elden uppifrån nedåt och bränner största delen av de giftiga gaserna, som annars skulle stiga direkt upp i skyn.
 • Kom ihåg att det alltid är förbjudet att göra upp öppen eld när varning för skogsbrand utfärdats, utom i kokskjul försedda med skorsten.
 • Riv inte näver eller ta inte korvstekningspinnar från levande träd.
 • Använd inte engångsgrill!
 • Städa efter dig och sätt eldplatsens redskap på sina platser. Bränn inte aluminiumfolier eller andra förpackningar som innehåller obrännbara material. För bort ditt eget skräp.
 • Om du gör upp elden annorstädes än på anvisade eldplatser, behöver du alltid markägarens tillstånd. Då du fått tillstånd, följ följande anvisningar:
  • Elda inte direkt på berghällar - hettan söndrar bergsytan.
  • Använd tidigare använd eldplats.
  • Om sådan inte finns, lösgör det översta humustäcket till exempel med en planteringsspade och rulla det åt sidan.
  • Samla från marken lösa grenar och eventuellt hyggesavfall till brännved och korvstekningspinnar.
  • Släck elden omsorgsfullt med vatten efter användningen och rulla tillbaka det det blötlagda lösgjorda humustäcket på sin plats. Städa upp eldplatsen så bra efter dig, så att inget spår blir synligt efter ditt besök.

Om du inte hittar någon tidigare använd eldplats, kan du lösgöra det översta lagret av humusskiktet t.ex. med en blomspade och rulla sedan jordlagret åt sidan. Bild: Martti Sirola

Varför?

Då du använder friluftskök, sparas brännved, som vid transport och produktion förorsakat buller och utsläpp. Då brännved inte behöver transporteras så ofta, minskar bullret och utsläppen och eventuellt slitage på terrängen. Genom att använda friluftskök eller brännved så sparsamt som möjligt, kan du minska på de giftiga gaserna som uppkommer vid transporten samt koldioxidutsläppen som förstärker klimatförändringen. Då trä och smutsiga matsäcksförpackningar brinner frigörs giftiga rökgaser, såsom PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten), kolos och kväveoxider.

Då skogen antänds mycket lätt då varning för skogsbrand utfärdats, är det alltid förbjudet att göra att göra upp eld på eldplatserna. I grill- och kokskjul som är försedda med rökkanaler är det ändå alltid tillåtet att göra upp eld.

Eldplatsen hålls trivsam om du inte river näver eller bryter korvstekningspinnar från levande träd eller lämnar folieförpackningar, plast och annat skräp som inte går att kompostera. Då du ännu låter även andra använda eldplatsen samtidigt med dig och inte stör dem, kan alla njuta av naturen.

Läs mer