Kartor över och kommunikationer i Kurjenrahka

Kommunikationer

Kurjenrahka nationalpark finns väster om landsväg nr 204 (Åbo - Yläne), ca 35 km norr om Åbo. Vaskijärvi naturreservat är beläget ca 10 km nordväst om Kurjenrahka nationalpark, norr om Yläne - Mynämäki-vägen (nr 2020). Det är ca 40 km från Åbo till Vaskijärvi. 

Med allmänna kommunikationer

 • Bussar går både från Åbo och Säkylä (matkahuolto.fi) till Kurjenrahka nationalpark. Busshållplatsen för snabbturer, med namnet "Kuhankuono", är beläget vid Åbo-Säkylä-vägen (nr 204), ca 500 meter från Kurjenpesä naturstuga.
 • Lokaltrafikens bussar (foli.fi) nr 21 och 23 avgår från Åbo salutorg och kör några turer till Kuhankuono hållplats under perioden 20.4.-1.11.2020. Från hållplatsen är det ca. 200 meter till närmaste vandringsled och ca 1 kilometer till Kuhankuono gränssten. Utanför skollov stannar bussarna 21 och 23 vid Tortinmäkis ändpunkt. Därifrån är det ca 6 km till Kuhankuono och Vajosuo.

Med bil

 • Då man kör till nationalparkens huvudsakliga guidepunkt och Kuhankuonos gränsröse tar man av från Åbo - Säkylä-vägen (nr 204) västerut till Kuhankuonovägen. Korsningen ligger ca 35 km norr om Åbo. På väg nr 204 finns en skylt till nationalparken före korsningen. Kurjenrahka nationalparks stora parkering, Kurjenportti, finns vid sandvägens början. Från parkeringen går en stig (ca. 700 m) till parkens största guidepunkt. Ett mindre parkeringsområde (Kuhankuonovägen 67) finns efter ca. 700 meter längs samma väg. 
 • Då man kör till Vaskijärvi naturreservats parkeringsplats tar man av från Yläne - Mynämäki-vägen (nr 2020) mot Heinjoki. Parkeringsplatsen är belägen på högra sidan av vägen ca 3 km från korsningen.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter. 

Lämpliga startpunkter

 • Nationalparkens huvudsakliga parkeringsplats (Kuhankuonontie, Pöytyä) ligger i närheten av Kurjenpesä naturstuga. Det finns också parkeringsplatser vid Pukkipalo (Paltantie, Nousiainen), Rantapiha (Savojärventie, Nousiainen), vid Vajosuos utkant (Lavamäentie och Vajosuontie korsningen, Rusko) och i Töykkälä (Vällintie, Turku).
 • Nationalparkens parkeringsplatser är ledernas startpunkter.
 • Vaskijärvi naturreservats enda parkeringsplats (Honkilahdentie, Pöytyä) finns i reservatets nordöstra del vid Elijärvi.
 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.  

Kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta L342, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lanmäteribyråer.
 • Kurjenrahka: Terrängkartblad nummer 1044 09 och 12, 1:20 000 samt 1044, 1:50 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lanmäteribyråer.
 • Vaskijärvi: Terrängkartblad nummer 1133 07 - 08 och 11, 1:20 000, samt 1133, 1:50 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lanmäteribyråer.
 • Kuhankuonos friluftskarta, 1:55 000, 2015. Kartan säljs bl.a. av Varsinais-Suomen Liitto och omnejden kommuner.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kurjenrahkas karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplats

Kurjenpesä naturstuga

 • Kuhankuonontie 67, Pöytyä
 • Pukkipalo 
  Paltantie, Nousiainen
 • Rantapiha
  Savojärventie, Nousiainen
 • Töykkälä
  Vällintie, Rusko 
 • Vajosuo
  Vajosuontie, Rusko

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Se övriga parkeringsområden

Broschyr över Kurjenrahka


 
Pdf-fil 3.4 MB (julkaisut.metsa.fi)

Self-guided Tour: "Relaxation in Finland´s Unique Archipelago"


Pdf 698 kb (julkaisut.metsa.fi, på engelska)