Kilpisjärvi naturum för lärare

Kilpisjärvi naturum öppnar dörren till kunskap om Lapska armens storfjällsområdes natur och är en naturlig startpunkt för en studieresa.

Material

Naturguidningar

Forststyrelsens samarbetspartner erbjuder naturguidningar på området.

Utflyktstips

I närheten av Kilpisjärvi finns utmärkta mål för en dagsutflykt.

Måltider