Kevoleden

Kevoleden är mycket krävande och ställvis svårframkomlig. Höjdskillnaderna längs leden är stora, för leden går flera gånger ner från kalfjället till kanjondalen och stiger åter upp på fjället. Vissa partier av leden består av stenar och blockmark, vilket gör den svårframkomlig och hal, i synnerhet vid regn. Leden går också på flera ställen på kanten av en bergsbrant, nära höga bergsstup eller längs branta trappor.

Man får lov att vada över fjällbäckarna. I Kevo kanjondal finns det särskilda vajerförsedda vadställen, där man kan ta sig över åarna Fiellogahjohka och Kevojoki. Vid högvatten kan strömmen vid vadställena vara ganska stark. Leden är tydligt markerad och lätt att urskilja i terrängen. Man bör dock ha med sig karta och kompass. Det lönar sig att reservera 3 - 5 dagar för att vandra Kevoleden. Leden lämpar sig inte för rörelsehindrade.


Kuivileden

Kuivileden är en medelsvår led, som huvudsakligen går på fjällområdet. Leden är tydligt markerad men ställvis finns där stenar och blockmark. Utmed leden finns det några krävande uppförsbackar och ett par åar, som man är tvungen att vada över. Det lönar sig att reservera 4 - 7 dagar för att vandra Kuivileden.