Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Dricksvatten

 • Vid varje tältningsområde samt i närheten av ödestugorna och torvkåtan finns det vattentag, där man kan ta naturvatten. Vattnet är i allmänhet drickbart på hela området. Att använda ytvatten är dock på vars och ens eget ansvar. Vid varmt väder är det bäst att man kokar vattnet.
 • Friluftslivets ABC: Dricksvatten
   

Avfallshantering

 • Det rekommenderas att vandrarna själva för de sopor som inte är nedbrytbara bort från terrängen och sorterar dem.
 • Vid Kevoledens start- och ändpunkt och vid ödestugorna och Suohppášája tältningsområde finns det återvinningsstationer, där man kan sortera sitt avfall i farligt avfall (batterier), flaskor, burkar, bioavfall, aska och blandavfall.
 • Vid tältningsområdena finns det avfallskärl för blandavfall. Det finns inga särskilda kärl för bioavfall, men man kan lägga det i torrtoaletterna.
 • Skräpfritt friluftsliv
 • Friluftsliv och miljön

Vedhantering

 • Vid alla tältningsområden, ödestugor och torvkåtor finns det ved och en yxa för vedhuggning.

Ansvarig för underhållet

WC

 • Vid alla tältningsområden, ödestugor och torvkåtor finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och kåtor

 • I Kevo naturreservat är det tillåtet att tälta endast vid de anvisade kombinerade eldplatserna och tältningsområdena, som det finns många av längs leden.
 • Vid en del eldplatser finns det kåtor och torvkåtor som tillfälligt skydd mot dåligt väder. De lämpar sig inte för övernattning.
 • Därtill kan man längs längs leden tälta utanför ödestugorna Ruktajärvi och Kuivi samt Njávgoaivi och Áhkojohka torvkåta.
  • Njávgoaivi ödestuga är belägen vid Kuivileden, på 6 km avstånd från Ruktajärvi ödestuga.
  • Áhkojohka torvkåta ligger också vid Kuivileden, mellan Njavgoaivi ödestuga och Kuivi ödestuga. Áhkojohka torvkåtan ligger på 7,5 km avstånd från Njavgoaivi ödestuga och på 10 km avstånd från Kuivi ödestuga.

Ödestugor

Kevoleden

 • Ruktajärvi ödestuga ligger i närheten av Kevo naturreservats södra gräns, på 12 km avstånd från Sulaoja.

Kuivileden

 • Njavgoaivi ödestuga ligger vid Kuivileden, på 6 km avstånd från Ruktajärvi ödestuga.
 • Áhkojohka torvkåta ligger också vid Kuivileden mellan Njavgoaivi ödestuga och Kuivi ödestuga. Áhkojohka torvkåta ligger på 7,5 km avstånd från Njavgoaivi ödestuga och på 10 km avstånd från Kuivi ödestuga.
 • Kuivi ödestuga ligger ungefär halvvägs längs Kuivileden.

Övrig service

 • Närmaste butiker, bensinstationer, postombud, taxi och banker finns i Karigasniemi och Utsjoki.
 • Observera att det inte finns en enda bankautomat i Utsjoki kommun.
 • Det finns medicinskåp i butiker i området.
 • I Utsjoki finns det en hälsocentral och i Karigasniemi ett hälsohus.
 • Om man vill få sin bil transporterad lönar det sig att göra förfrågningar om hos lokala taxi- och turismföretagarna (www.utsjoki.fi, på finska).
 • Det finns rikligt med inkvarteringsmöjligheter, det närmaste hotellet ligger i Utsjoki.
 • Mer information om service finns på Utsjoki kommuns (www.utsjoki.fi, på finska) webbsidor.

Kevoleden tältning

Från nord till söder:
(övernattning)

Silkeája (2,5 km)
Guoikgáhritája (3,5 km)
Beahcelávojávrrit (2 km)
Gaskkamuš Njaggaljávri (3 km)
Njaggaljávri (8 km)
Gamajotnsuohpášája (1,5 km)
Gamajotnjálmmeluoppal (3 km)
Roajášjávri (9,5 km)
Fiellogahjohka (5 km)
Gaskkamuš Suohpášája (1,5 km)
Suohpášája (8,5 km)
Geavvogeašláttu (3 km)
Ruktajávri at (10 km)
Luopmošjohka (2 km)