Instruktioner för den som färdas längs Kevoleden

Kevoleden och Kuivileden ligger inom Kevo naturreservat. Inom naturreservatet är det tillåtet att röra sig endast längs markerade leder. Det är tillåtet att göra upp öppen eld och tälta endast på de för ändamålet anvisade platserna. Sällskapsdjur ska hållas kopplade.

 • Följ ordningsstadgan för Kevo naturreservat när du vistas på området.

Begränsningar gällande rörelsefriheten

 • Det är tillåtet att färdas till fots och på skidor längs Kevoleden på följande sätt:
  • På kanjonområdet får man 15.6 - 15.10 röra sig till fots endast längs markerade leder
  • och åka skidor på alla ställen 16.10 - 31.3.
  • Det är totalt förbjudet att vistas på kanjonområdet 1.4 - 14.6.
  • På fjällområdet får man 1.5 - 15.10 röra sig till fots endast längs markerade leder
  • och åka skidor överallt 16.10 - 30.4.

Att tälta och göra upp eld

 • Det är tillåtet att tälta och göra upp eld endast i stugorna och på eldplatserna. Då varning för skogsbrand utfärdats är det dock förbjudet att göra upp öppen eld.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Renar

 • Naturreservatet ligger inom renskötselområdet. Vid olika renbeteslags gränser finns det renstängsel. Det är svårt att komma över dem förutom vid grindarna och övergångsbroarna. Vid vandringslederna finns det övergångsställen. Det är ytterst viktigt att man stänger grinden efter sig. Om man möter en renhjord som vallas av renskötare, stör man dem minst genom att söka sig till närmaste ställe utom synhåll eller att stanna orörlig på stället och vänta att hjorden tar sig förbi.


Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kevo naturreservat område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet. 
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Ge dig inte ut i terrängen ensam och håll dig till ditt sällskap.
 • Ta med dig en karta, en kompass, elddon och första hjälpen-utrustning samt matsäck. Det är bäst att fylla på sin vattenflaska alltid när det finns tillgång till dricksvatten.
 • Beakta väderförhållandena. Kom ihåg att vädret kan slå om överraskande hastigt i fjällen. Vid dimma sviker lokalsinnet lätt.
 • Strömmen vid åarnas övergångsställen kan vara stark. Speciellt vid högt flöde, t.ex. under vårflödet, är strömmen strid. Använd handöglorna vid vadställena när du tar dig över en å och öppna ryggsäckens höftbälte, så att du snabbt kan frigöra dig från ryggsäcken och komma enklare i land i fall du ramlar omkull i vattnet.
 • Mellan Tapiola Goahti - Beahcelávojávrrit finns en av ledens svåraste stigningar. Leden går några steg upp för en nästan lodrätt bergvägg längs trappsteg fästa i berget och fortsätter sedan en kort sträcka längs kanten av ett stup. Det har fästs ett rep för att underlätta stigningen. I synnerhet vid regn kan bergets yta vara hal, så det bäst att vara mycket försiktig.
 • Längs Kevoleden finns det på flera ställen branta höjdskillnader. De här ställena kan orsaka obehag, om man lider av höjdskräck.
 • Klä dig rätt. Ta med dig varma och vindtäta kläder. Kom också ihåg att packa med kläder för ombyte. På fötterna är det bäst att ha vattentäta vandringskängor.
 • Lämna ditt färdmeddelande till dina anhöriga eller till områdets naturum. Anmäl dig också när du har återvänt.
 • Skriv ditt namn och din färdrutt i stugornas gästböcker.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC: Säkerhetsaspekter.

Utrustning

 • De som vandrar längs Kevoleden bör ha en karta och en kompass med sig samt tillräckligt med mat, eftersom terrängen är krävande på grund av de stora höjdskillnaderna. Ordentliga kängor och varma kläder är också nödvändiga.
 • På kalfjället kan vinden vara hård och kall också på sommaren, så det är viktigt att ha vindtäta kläder.
 • Man bör ha ett tält med sig, för det finns bara några få ödestugor längs leden och de flesta av dem ligger längs Kuivileden med undantag av Ruktajärvi ödestuga. Man behöver också ett stormkök, för då det råder varning för skogbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld.
 • Friluftslivets ABC: Utrustning.

Årstider

 • Den bästa tiden för en vandring är från midsommaren till mitten av september. Snön i Kevo naturreservat smälter huvudsakligen redan i maj men fjälldalarna är ofta snöiga och isiga ända fram till midsommarveckan. Stigarna är blöta och känsliga för slitage fram till midsommaren. Utbrett slitage av terrängen är ett växande problem. Vandringar före midsommaren är de värsta med tanke på slitaget, för terrängen är ännu våt och sårbar, varför Forststyrelsen önskar att man gör sin vandring först efter midsommaren.
 • Myggen uppenbarar sig kring midsommaren. De friska vindarna på kalfjället håller dock myggen borta, där får man i allmänhet vandra i fred. I slutet av augusti är det slut på myggplågan. Varma septemberkvällar kan man dock vid lägerelden bli antastad av en svärm svidknott.
 • Höstfärgernas klarhet och intensitet varierar från år till år. De bästa höstfärgerna infaller oftast kring den 10 september.

Högsäsong

 • Mest folk rör sig på Kevoleden från slutet av augusti till mitten av september.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!