Kartor över Karhunkierros-leden och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Med bil

Hautajärvi by, Hautajärventie 414:

 • Till Karhunkierros norra startpunkt kör man längs väg 950 från Salla 41 km mot Kuusamohållet. När man kommer från Kuusamohållet kör man längs Kemijärventie (E63, väg nr 5) 36 km mot norr, varefter man svänger till höger mot Salla (väg nr 950). Efter 33 km svänger man till höger och efter en kilometer syns naturumet i den högra kanten av vägen.

Savilampi parkeringsområde:

 • Från Salla kör man 46 km söderut längs väg nr 950 tills Urriaavantie svänger till vänster. Notera att väg nr 950 har svängt till vänster vid Hautajärvi 2 km tidigare. Längs Urriaavantie kör man 3 km och svänger därefter till höger. Efter korsningen kör man 1 km och svänger sedan till vänster, varefter man kör 3 km längs Savilampi skogsbilväg till parkeringsområdet där vägen tar slut.
 • Då man kommer från Kuusamo kör man 36 km norrut längs väg E63 och svänger sedan till Sallantie (950). Längs Sallantie kör man 30,5 km tills man svänger till höger på Urriaavantie. Den resterande vägen som ovan. I korsningen till Urriaavantie och i alla korsningar därefter finns skyltar till Oulanka kanjon.

Ristikallio startpunkt (Sallantie 174):

 • Då man kommer från Sallahållet kör man 59 km söderut längs väg nr 950 tills man kommer till ett parkeringsområde på den vänstra sidan. Notera att vägen svänger till vänster i Hautajärvi.
 • Då man kommer från Kuusamo kör man 36 km norrut längs väg E63 och svänger sedan till Sallantie (950). Parkeringsområdet ligger på 17,5 km avstånd på högra sidan. Från byn Käylä är det 12 km:s väg till Ristikallio parkeringsplats. Oberoende vilket håll man kommer från finns en skylt där det står Karhunkierros.

Oulanka naturum (Liikasenvaarantie 132):

 • Från Salla kör man 70 km söderut längs väg nr 950 tills man svänger till vänster på Liikasenvaarantie (notera att vägen svänger till vänster i Hautajärvi). Efter 13 km före bron över Oulankaälven kommer man fram till naturumet.
 • Då man kommer från Kuusamo kör man 36 km norrut längs väg E63 och svänger sedan till Sallantie (950). Sedan kör man 6 km tills man svänger av till höger på Liikasenvaarantie. Efter 13 km före bron över Oulankaälven kommer man fram till naturumet. Längs rutten finns skyltar till Oulanka nationalpark och till Kiutaköngäs ända från korsningen mellan väg E63 och Sallantie.

Oulanka campingområde (Liikasenvaarantie 137):

 • Kör först enligt anvisningarna från Oulanka naturum. Därifrån fortsätter du 350 meter fram längs Liikasenvaarantie och svänger därefter till vänster vid skylten till campingområdet. Campingområdet finns på cirka 700 meters avstånd.

Juuma (Juumantie 134):

 • Från Salla kör man söderut längs väg nr 950 tills den tar slut (77 km). Därifrån svänger man till vänster på väg nr E63.  Efter 2,3 km svänger man till vänster på nytt på väg nr 18897.  Längs denna väg kör man 13 km tills vägen kommer fram till ett parkeringsområde. Cirka 200 meter innan vägen tar slut (Retki-Etappis röda byggnader och startpunkten till Pieni Karhunkierros-leden) finns en skylt till parkeringsområdet till vänster.
 • När man kommer från Kuusamohållet kör man 33,5 km norrut längs väg nr (E63, väg nr 5), varefter man svänger till höger mot byn Juuma (väg nr 18897). Den resterande vägen som ovan. Längs väg nr E63 finns skyltar till Juuma och Pieni Karhunkierros-leden.

Ruka (Rukankyläntie 17):

 • Från Salla kommer man till Ruka då man först kör till slutet av väg nr 950 (77 km) och svänger till vänster på väg E63. Efter 10,5 km svänger man till vänster igen på Rukatunturintie (vid S-market), längs vilken man fortsätter 2,3 km. Därefter svänger man till vänster mot Ruka centrum. Efter nästan en kilometer syns en parkeringsplats till vänster. Karhunkierros-ledens start-/slutpunkt ligger bakom restaurangen Piste.
 • Från Kuusamo kör man 25 km längs väg nr E63 tills man svänger till höger på Rukatunturintie. Den resterande vägen som ovan.

Mera information om leder och startpunkter i Oulanka nationalpark.

Tips: Det lönar sig att lämna bilen i Ruka och fortsätta till startpunkten med buss.

Lämpliga startpunkter

Ledernas startpunkter

 • Hautajärvi by (väg adress, Hautajärventie 414)
 • Oulanka naturum i Kiutaköngäs (väg adress, Liikasenvaarantie 132)
 • Juuma by (väg adress, Juumantie 134)
 • Sallavägens alltså Ristikallio parkeringsplats invid väg 950 (väg adress, Sallantie 174)
 • Ruka (väg adress, Rukankyläntie 17)

Med allmänna kommunikationer

Man kommer till Oulanka nationalpark med buss från Salla och Kuusamo.

Karhunkierrosbussen trafikerar via Ruka, Juuma, Käylä, Ristikallio parkeringsplats och Hautajärvi. Det finns anslutningstrafik från Käylä till Oulanka naturum och tillbaka, tidtabeller varieras.

Det finns en Flygplatsbuss från Salla till Kuusamo flygplatsens flyg via Hautajärvi, Ristikallio, Käylä och Ruka och den samma rutten tillbaka.

Ta kontakt med vår kundtjänst, vi hjälper gärna att planera din resa till Oulanka nationalpark!

Karhunkierros -ledens taxi

Karhunkierros taxin för ett billigare pris än vanlig taxi. Tilläggsinformation: Taksikeskus Ruka-Kuusamo (ruka.fi, på finska).

Kartor

Karta över Karhunkierros © Forststyrelsen, Metsähallitus 2012

Övriga kartor

 • Ruka Oulanka Karhunkierros vattentålig friluftskarta, 1:50 000 / 1:25 000. Karttakeskus 2016. Kartor kan köpas bl.a. i Oulanka naturum, i Kuusamos kundtjänst Karhuntassu, av Karttakeskus, samt i välförsedda bokhandlar.
 • Karhunkierros utflyktsguide, 1:50 000 och 1:25 000. Karttakeskus 2016. Kartor kan köpas bl.a. i Oulanka naturum, i Kuusamos kundtjänst Karhuntassu, av Karttakeskus, samt i välförsedda bokhandlar.
 • Karhunkierros, vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Calazo, Karhunkierros naturum, Oulanka naturum och Kuusamos kundtjänst Karhuntassu.
 • Kuusamo vattentålig friluftskarta, 1:100 000. Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas bl.a. i Oulanka naturum, i Kuusamos kundtjänst Karhuntassu, Kuusamo turistbyrå, Karttakeskus samt välförsedda bokhandlar.
 • Salla addres- och friluftskarta, 1:100 000. Maanmittauslaitos 2013.
 • Grundkarta/terrängkarta nr 4611: 12, 4613: 03, 05, 06, 08, 09, 4614: 01, 04, 07, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus.
 • Grundkartor T5312 Juuma, T5321 Liikasenvaara, 1:25 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor 4613 Rukatunturi, 4613 Selkälä, 1:50 000. Kartor kan köpas från välförsedda bokhandlar, från Karttakeskus och från Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor T531 Juuma, T532 Hautajärvi, 1:50 000. Lantmäteriverket 2007. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Retkeily GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Pieni Karhunkierros: karta. Forststyrelsen 2009. Kartor kan köpas bl.a. Oulanka naturum, Kuusamos kundtjänst Karhutassu och Kuusamo Info.
 • Oulanka nationalpark, Oulankajoki älv, Paddlingsguide och karta.Forststyrelsen 2008. Kartor kan köpas bl.a. i Oulanka naturum och Kuusamos kundtjänst Karhuntassu.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Karhunkierros karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatsen

 • Hautajärvi, Hautajärventie 414, Hautajärvi 
 • Ristikallio parkeringsplats, Sallantie 174, Kuusamo 
 • Oulanka naturum, Liikasenvaarantie 132, Kuusamo 
 • Juuma parkeringsplats, Juumantie 134, Kuusamo 
 • Ruka, Rukankyläntie 17, Rukatunturi

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.