Att se och göra i Kalajoki naturum

Permanent utställning

 • På utställningen Äkta berättelser från Bottenviken berättas om naturens under vid Bottenviken och om det havsnära kulturarvet. Barn kan dyka ner i undervattensvärlden och meta Finlands rekordfiskar. Utställningen är späckad med berättelser om de påhittiga bönderna längs kusten, om internationella handelsresor och den konstrika båtbyggartraditionen.

Gruppguidningar

Reservera gruppguidning på förhand från naturumets kundservice. Guidningen kostar 50 €/grupp/timme (pris inkl. moms 24%). Rekommenderad gruppstorlek max. 25 personer. Alla dagis- och förskolegrupper guidas gratis, samt skolgrupper från Kalajoki. Priset för gruppguidning för skolelever är 1,5 €/ elev, dock högst 50 €/ grupp.

 • Äkta berättelser från Bottenviken
  • För alla åldrar
  • Guidningens längd 1 timmar

Filmer i konferensutrymmet

På begäran visas följande förevisningar i naturumets konferensutrym. Förevisningarna är avgiftsfria. Läs mer.

Handbibliotek

I vårt handbibliotek kan du bekanta dig med Bottenvikens natur och arter. Bland utbudet finns olika naturhandböcker (växter, fåglar, svampar, insekter osv.)

Naturstigar och vandringsleder

 • En spångstig (4 km i en riktning) går på sanddynernas strandområde framför Kalajoki naturum för havsmiljö ända fram till Vihaslahti. Stigen passar också för personer som rör sig med barnvagn, och längs vägen finns bänkar som man kan vila på.
  • Längs spångstigen finns kulturstigen "Kirkolta Kallaan" (Från kyrkan till Kalla) (2 km i en riktning), som bekantar vandraren med Kalajokis havsnära förflutna.  Stigen går genom Vihas-Keihäslahti naturskyddsområde. I ändan av stigen i Vihaslahti finns ett fågeltorn,  en eldplats och ett skyddstak med information om naturen.
 • I Rahja skärgård finns det en båtled (djupgående 0,8-1 m). I Rahja finns det eldplatser, skärmskyddor och två ödestugor.
 • Siiponjoki naturstig (20 km) startar och slutar vid Tapion Tupa (tapiontupa.fi), vid riksväg 8, två kilometer från naturumet. Leden går genom mäktiga tallmoar till Siiponjokis strand. Längs leden finns en kåta och två skärmskydd.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer