Kartor över och kommunikationer till Kakonsalo

Kakonsalo-området ligger söder om riksväg 23.

Karta över Kakonsalos kommunikationer © 2006

Kommunikationer

Från Enonkoski är det 21 km och från Nyslott 54 km till Kakonsalo.

Med bil

  • Från Enonkoski kör man längs väg 471 mot norr och tar av efter cirka 21 km av till höger till Muhamäkivägen mot Kakonsalo. Från korsningen är det 5 km till eldplatsen vid Pieni Kakonjärvi där man kan parkera på den breddade vägen. Det finns ingen skyltning till Kakonsalo.
  • Vägarna i Kakonsalo-området är ganska dåliga och igensnöade på vintern.

Med allmänna kommunikationer

  • Det går en busslinje en gång i veckan på sträckan Nyslott - Enonkoski - Heinävesi. Från Leipämäki hållplats är det drygt 2 km norrut längs väg 471 till Muhamäkivägens korsning och därifrån 5 km till eldplatsen vid Pieni Kakonjärvi. Kontrollera alltid tidtabellerna (www.matkahuolto.fi).

Lämpliga startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

 Karta över Kakonsalo

Övriga kartor

  • Terrängkartor N532 och N541, 1:50 000. Kartorna kan köpas från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
  • Terrängkartblad nummer 4212 08 och 11, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartorna

Utflyktskarta.fi: Kakonsalo