Instruktioner och regler för Kakonsalo

Instruktioner för att vistas och färdas i Kakonsalo

Kakonsalo består av Haukiniemi och Raatelamminsalo skyddsområden för gamla skogar samt Kakonsalo strandskyddsområden. Båda områdena har sina egna instruktioner och regler. Aktiviteterna är mer begränsade på skyddsområden för gamla skogar än på annat i håll i Kakonsalo-området.

På Haukiniemi och Raatelamminsalo skyddsområden för gamla skogar är det

tillåtet

 • att färdas till fots och på skidor
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld och slå läger
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att jaga
  • Jaga älg, vilket är tillåtet för den lokala jaktföreningen med Forststyrelsens tillstånd. 
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

På annat håll i Kakonsalo-området är det

tillåtet

 • att med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) färdas och slå läger, men vi rekommenderar att du slår läger i närheten av eldplatsen vid Pieni Kakonjärvi.
 • att plocka bär och matsvamp.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld och slå läger
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det är bäst att ta med dricksvatten och toalettpapper.
 • För vandring i Kakonsalo-området bör man ta med lämpliga skor för terrängen.
 • På området finns det inga markerade leder och därför måste man ta med sig en lämplig karta över området.
 • Man bör röra sig försiktigt på de restaurerade myrarna eftersom de igenfyllda dikena kan vara förrädiska.
 • Vägarna i Kakonsalo-området är dåliga och plogas inte upp om vintern.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då skogs- och gräsbrandsvarning är i kraft är det endast tillåtet att göra upp eld på täckta eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarkstugornas och i andra stugors eldstäder. Var mycket försiktig. Märk, att göra upp eld i dessa kan förbjudas lokalt.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.