Besök borgruinen i Kajana

Öppettider

Borgen i Kajana är alltid öppen och det är fritt inträde Vid ruinerna finns ingen personal. Vid ruinerna finns inget vinterunderhåll och under vintern kan gångstigarna vara farliga.

Två personer står på en bro och tittar på en karta en sommardag. En älv och en ö syns i förgrunden. På ön finns gamla borgruiner.

Kontaktuppgifter

 • Adress: Linnankatu 27, 81700 Kajana
  • Borgruinen i Kajana sköts av Forststyrelsen, som också ansvarar för verksamheten.
  • Telefon: 0206 39 6380, 040 825 6060, Kuhmos naturum Petola
  • E-post: petola(at)metsa.fi
 • Anmälan bör göras till Forststyrelsen om evenemang som ordnas på platsen: anvisning och blankett (metsa.fi).
 • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd (anvisning och blankett, metsa.fi).

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • I Kajana centrum, i östra änden av Brahenkatu (Brahenkatu 1) finns stadens avgiftsbelagda parkeringsplats. Härifrån finns en drygt 300 meter lång gångväg över en gångbro genom parken till borgruinen.
 • För turistbussar finns en avgiftsfri parkeringsplats utanför Brahenkatu 3.

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljning av kartor

Kajana borgruinen broschyr

Pdf 1,8 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kajana Borgruinens evenemang