Ivalojokis Kultala

Bild: Jouni Männistö

Ivalojokis Kultala ligger i Hammastunturi ödemarksområde.Norra Lappland
Enare (www.inari.fi)
Hammastunturi ödemarksområde
Staten lät bygga Ivalojokis Kultala, eller Kronans station, år 1870 som en bas för att övervaka guldgrävningen och guldhandeln. Vid den restaurerade stationen får man i dag en inblick i guldgrävarnas liv och arbete samt hopp om ett bättre liv för över hundra år sedan.

Man hittade guld vid Ivalojoki, när en av senaten utsänd expedition kartlade Lapplands guldfyndigheter sommaren 1868. Ivalojoki var det sista stället expeditionen besökte den hösten, och äntligen uppfylldes förväntningarna. Redan efter att man vaskat guld under ett par dagar var man övertygad om att man stött på den absolut viktigaste guldfyndigheten i den lappländska ödemarken.

Kronans station och bageri. Bild: Pasi Nivasalo

Den egentliga guldrushen till Ivalojoki kom i gång följande sommar, då två erfarna guldgrävare lyckades vaska fram 2 kg. Nyheten spred sig som en löpeld landet runt, och snart kom ett hundratal män till Ivalojoki för att pröva sin lycka.

Ivalojokis Kultala hör till våra nationellt värdefulla kulturmiljöer och är skyddat enligt byggnadsskyddslagen.

Öppettider

Huvudbyggnaden vid Ivalojokis Kultala är alltid öppen. Det kostar inget att bekanta sig med byggnaderna.

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation om stället fås från Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo samt från Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.

Kommunikationer och kartor

Det går en stig till Ivalojokis Kultala från ändan av en skogsbilväg nära Pahaoja stuga. Man kan komma till Pahaoja genom att köra riksväg 4 från Laanila ca 15 km mot Kuttura. Man viker sedan av till höger till vägen Sotaojantie vid en kiosk. Man kör därefter ca 8 km längs Sotaojantie och viker sedan av till vänster till Pahaoja.

Från Pahaoja parkeringsplats är det ca en kilometer att gå till Pahaoja stuga. Över älven Sotajoki kommer man längs en ny bro. Från Pahaoja är det 12 km att gå till Ivalojokis Kultala.

Den rutt på kartorna som går från vägen Kutturantie till Kultala längs gamla Rovanens landsväg kan inte längre användas och är inte heller markerad i terrängen. Stigen är ställvis svår att upptäcka och vi rekommenderar att den inte används.

Ytterligare information om hur man kommer till Ivalojokis Kultala finns på webbsidorna om Hammastunturi ödemarksområde.

Ivalojokis Kultala © Forststyrelsen 2009

Elektroniska kartor

Service

Öde- och reserveringsstugor

  • Den tämligen nya stugan på Ivalojokis Kultalas gårdsplan omfattar både en ödestuga och en hyresstuga.
  • Pahaoja öde- och hyresstugor ligger på Sotajokis östra strand, på ca 500 m avstånd från slutet (Pahaojahållet) av Sotajokis skogsbilväg, som vikit av från Kuttura-vägen.
  • Rökbastun vid stranden av Ivalojokis Kultala är en museibyggnad och inte öppen för allmänheten.

Service för rörelsehindrade

  • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Ytterligare information om tjänsterna på Hammastunturi ödemarksområde.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/ivalojokiskultala.