Juortanansalo - Lapinsuo - Kuivajärvi, 10 km

Leden kommer från Kuhmo och möter Suomussalmis kommungräns på Juortanansalo - Lapinsuo myrskyddsområde. Man kan komma till startpunkten med bil längs Vartius skogsbilväg, som viker av från Suomussalmi - Kuhmo -vägen nr 912. Från denna skogsbilväg öster om Kurkivaara fortsätter man enligt skyltarna till startpunkten i Ampiaisvaara.

Vandringsleden går i södra delen av myrskyddsområdet, korsar Vartius skogsbilväg och kommer till Veihtijärvi eldplats, ca 2,5 km. Från eldplatsen fortsätter leden norrut genom ekonomiskog och följer en sträcka längs en skogsbilväg. Före Kuivajärvi korsar leden en skogsbilväg, går i skogsterräng och förenar sig med en skogsbilväg. Leden kommer sedan till en väg som för till Kuivajärvi. Från detta ställe av vägen är det 1,5 km att gå österut till Domnan Pirtti.

Kuivajärvi - Malahvia, 21 km

Från Domnan Pirtti går leden vidare mot väst ca 2 km och tar av vid Kuivajärventies parkeringsplats mot norr. Leden går i Murhisalos vildmarker som är i naturtillstånd. Saarijärvi rundslinga viker av från leden. I närheten av det ställe där Itärajan retkeilyreitti vandringsled och Saarijärvi rundslinga förnas i norr finns Kirnulampi skärmkydd, ca 3 km från vägen och 400 meter från Itärajan retkeilyreitti vandringsled.

Vandringsleden fortsätter norrut och kommer till ån Saunajoki. Ungefär 200 meter österut längs Saunajoki knappt 7 km från vägen Kuivajärventie ligger Murhijärvi skärmskydd. Itärajan retkeilyreitti vandringsled fortsätter norrut och går runt diverse vattendrag och möter emellanåt vinterleden. Vid Alanteenkangas följer leden först en väg men viker sedan av mot Alanteenjärvi. I norra ändan av Alanteenjärvi finns Tammikoski skärmskydd, som ligger 12 km från Kuivajärventie. Leden går åter norrut förbi olika vattendrag och kommer till Louhenkoski skärmskydd, 13 km från vägen. Leden fortsätter i närheten av vatten fram till Siikaniva, där det finns en eldplats, ca 17 km från vägen. Efter Siikaniva gåt leden till Malahvia. I Malahvia går vandringsleden fram till en väg.

  • Sevärdheter
  • Logitjänster
    • På Yli-Vuokki fritidsfiskeområde finns hyresstugorna Tärppitupa, Paasonkoski, Juurikkaniva och Saapaskoski.

Malahvia - Raate, 16 km

Leden går vidare mot Aittojärvi. På ett smalt näs över Aittojärvi ligger ett skärmskydd, på ca 4 km avstånd från Malahvia. Leden går sedan i sumpig skogsterräng och förenar sig med vinterleden. Lederna går längs samma rutt ca en kilometer tills vandringsleden tar av från vinterleden söder om tjärnen Pieni Hukkalampi. Vid tjärnens strand finns Hukkalampi eldplats, dryga 12 km från Malahvia. Efter Hukkalampi eldplats går vandringsleden norrut i skogsterräng till Raate.