Iso-Syötes historia

Svedjebrukets tid

Savolaxarna som kom till Pudasjärvi och Taivalkoski i slutet av 1500-talet förde med sig svedjebruket. På strövområdet har Romelehto svedjeland varit i bruk på 1700- och 1800-talen.

Rennäring

Nybyggarna som anlände till Syöte-området tillägnade sig renskötselns kunskap av skogssamerna på 1700-talet. Renkött blev en allt viktigare handelsvara medan renens andra bruksformer hölls i bakgrunden. I slutet på 1800-talet började man grunda renbeteslag, som fortfarande är i bruk.

Markanvändningens historia

På basen av arkiverade originalkällor och intervjuer av regionens gamla invånare samt på basen av lokalhistoriska verk har publikationen Maankäytön historia Syötteen alueella (julkaisut.metsa.fi, på finska) (Markanvändningens historia på Syöteområdet) gjorts. Den skildrar tillkomsten av områdets befolkning, jakt, svedjebruk och ängskultur samt om skogsbrukets historia med renskötsel och tjärbränning inkluderade. Publikationen säljs bl.a. i Syöte naturum