Seipiniemi lägerområde

Seipiniemi lägerområde ligger på en naturskön plats i Hossa nationalpark på stranden av sjön Hossanjärvi. I närheten av lägerområdet börjar nationalrparks omfattande vandringsleder och kanotleder som inte är speciellt krävande. I nationalparken finns också goda fiskemöjligheter samt kulturhistoriska besöksobjekt.

Prislista

 • Alla priser inklusive moms 24 %.
 • Lägeravgift 50 euro/grupp samt 1 euro/pers./dygn.
 • Rökbastu 350 euro/gång. Rökbastun kan hyras endast som färdigt uppvärmd.
 • Dessutom står till buds:
  • Friluftskarta över Hossa (1:25 000) 17 euro
  • Hossa kanotledsguide (Hossan vesiretkeilyopas, på finska och engelska) 5 euro
  • Kanoter att hyra 40 euro/dygn (+grundavgift för transport enligt överkommelse)
 • När det gäller hjälp för att bygga och underhålla lägret kan man vända sig till Experience KL Oy, som sköts av Hossa naturumets café-restaurang. Tjänsten är avgiftsbelagd, 17,50 euro/timme.

Bokningar och tilläggsinformation

 • Hossa naturum
 • Lägerområdet är avsett att användas endast sommartid.
 • Den populäraste lägertiden infaller i månadsskiftet juli-augusti och det lönar sig därför att boka i tid.

Nyckeln

 • Nycklarna fås från Hossa naturum (Jatkonsalmentie 6, 89920 Ruhtinansalmi).

Utrustning

På lägerområdet finns

 • inkvarteringsutrymme för 60 personer
 • färdiga, 6 st. jämna tältplatser för militärtält, tältunderlag av trä
 • kokskjul utrustat med vedspis med skorsten, gasspis, diskbänk och avlopp
 • brunn
  • sommartid kan man ta dricksvatten ur brunnen, bruksvatten kan tas ur brunnen eller ur sjön.
  • till kokskjulet går ingen vattenledning så man måste bära vatten från brunnen.
 • källare
 • eldplats, skärmskydd
 • två torrtoaletter (3 + 3 platser)
 • vedförråd
 • återvinningsstation där man kan sortera bioavfall, returflaskor, burkar, batterier, brännbart avfall och blandavfall
 • brygga och livbåt
 • sandstrand
 • utomhusauditorium och bänkrader utan tak som har byggts i en sluttning
 • Det finns en timmerbyggnad med matsal för ca 40 personer samt rökbastu. Man måste hyra byggnaden, användingen tillhörs inte i lägeravgiften.
  • I matsalen finns elektriska värmeelement, öppen spis, elbelysning, elspis och matvärmare
  • I andra ändan av matsalen finns en stor rökbastu som kan hyras uppvärmd (350 euro).

Kommunikationer

 • Seipiniemi lägerområde finns i Hossa nationalpark, i Suomussalmi kommuns nordöstra hörn nära ryska gränsen mellan riksväg 5 och Suomussalmi-Murtovaara-vägen (nr 843).
 • Information om förbindelser till Hossa finns på Hossa nationalpark webbsidor.

Med bil

 • Då man tar sig till Seipiniemi kör man ca 1 km förbi Hossa naturum och tar av till vänster till en skogsbilväg som leder fram till lägerområdet. Skogsbilvägen är 800 m lång och man kan köra längs den med personbil eller med en mindre buss.

Kartor

Service i omnejden

Ansvarig för underhåll

 • Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster
 • Mer information: Hossa naturum