Herajärvis rundas svårighetsgrad

31.3.2022
Kolis naturrum Ukko är stängd 1.4.–7.6.2022 på grund av renoveringar.

Höjdskillnaderna gör leden krävande

Herajärvis runda är krävande på grund av de stora höjdskillnaderna. Det finns både tunga uppförsbackar och branta nedförsbackar utmed leden. Ställvis förekommer det stenar och trädrötter, varför stigen kan vara ojämn. Utmed leden finns det också en dragflotte, en vajer för att underlätta vadande, spänger och broar, som alla byggts för att man lättare ska kunna ta sig över blöta ställen, bäckar och åar. Herajärvis runda går att vandra under den snöfria tiden av året. På vintern kan man gå med snöskor längs markerade leder i Koli nationalpark.

För att du ska kunna vandra denna led, räcker det bra att du har normal, god kondition, hjälpliga friluftsfärdigheter och kan läsa kartan. Leden lämpar sig också för nybörjare bara de kommer ihåg att justera dagsetappen enligt sin kondition. Leden är inte tillgänglig på grund av höjdskillnaderna. Det finns också korta, lättframkomliga leder i Koli nationalpark. Herajärvis runda är markerad i terrängen med blåa målfärgsfläckar och skyltar och är lätt att följa, men det lönar sig ändå att ha Kolis utflykts- och servicekarta och kompass med på färden.


Terräng och tidsåtgång för vandringen

Längden på Herajärvis runda är alternativt 30, 35 eller 61 km. Om man vill vandra 61 km, ska man reservera 3–4 dygn för utflykten. Det lönar sig att reservera 2–3 dygn till att vandra den norra rundslingan av leden i Herajärvis norra del och 2 dygn till rundslingan i södra delen Herajärvi. Den mest krävande delen av leden ligger på västra sidan av sjön Herajärvi. En del av de brantaste upp- och nedförsbackarna kan man undvika genom att vandra längs vägar eller andra leder. Vid etappen mellan Ryläys och Kiviniemi kan man istället för att kliva upp på Kolivaara välja en enklare rutt längs vägarna Heraniementie och Mustalahdentie. På östra sidan är den mest krävande sträckan den över berget Mäkrävaara. Man kan dock ta en omväg genom att vandra längs ringvägen mellan Kotanimentie och Kolin rantatie till Peiponpelto parkeringsplats och genom att därifrån fortsätta via Ikolanaho mot Ukko-Koli.


Dragflotte och vajer

Då vattnen inte är istäckta kan man ta sig över sundet Sikosalmi mellan Kiviniemi och Lakkala med en dragflotte. Flotten dras med hjälp av en vajer till en brygga, där man stiger ombord på flotten och börja dra sig fram mot andra sidan av sundet. Av säkerhetsskäl ska man inte ha ryggsäcken på ryggen under färden. Högst tre personer åt gången får åka med flotten. Flotten är inte i bruk på vintern. Det lönar sig att kolla med Kolis naturum Ukko att flotten är i bruk om man planerar att göra en utflykt tidigt på våren eller sent på hösten.

Vid den 61 km långa varianten av Herajärvis runda, dvs. hela rundan, finns södra Finlands första vajer för att underlätta vadande. Man bör vara försiktig när man använder vajern – och redo att väta tårna. Vid lågvatten går det lätt att ta sig över ån med hjälp av vajern. Ta av dig skorna och rulla upp byxbenen och vada ut i Herajokis svalkande vatten. Välj en vajer som är av rätt längd och korsa ån i lugn takt. I åbottnen finns det stenar som kan vara hala. Bara en person åt gången får använda vajern. Öppna ryggsäckens höftbälte och bröstrem innan du vadar ut i vattnet så att ryggsäcken inte är till fara om du faller omkull. Gruppens ledare bör returnera vajrarna då ni är klara, så att det finns tillräckligt med vajrar på bägge sidorna av vattendraget.

Under vår- och höstflödet kan vattenståndet vara så högt att det är bäst att undvika vajerrutten och ta en omväg längs Herajoentie, en bro och Vaaralahdentie. Om man skippar vajern och rutten över berget Hirvivaara och i stället efter Vesivaara går längs vägen Herajoentie ända till Retkilammentie-korsningen, är längden på den sträcka man gått längs vägar 3 km. På detta sätt blir vandringssträckan en kilometer kortare.


Före utflykten

Det lönar sig att ta med Kolis frilufts- och servicekarta på långvandringen men också att bekanta sig med rutten på förhand med hjälp av karta och beskrivningar av vandringsleden. Planera på förhand övernattningsställena och de ställen där du tänker ta dricksvatten, för det finns endast få ställen där man får dricksvatten utmed leden.

Välj rutt enligt hur lång tid du har på dig. Om du inte vandrar hela Herajärvis runda, planera hur du tar dig tillbaka från terrängen. Vid planeringen av dagsetapperna ska du ta i beaktande din kondition. Kom också ihåg leden är mer krävande på grund av de stora höjdskillnaderna och de branta sluttningarna än man kunde vänta sig. Vandringstakten minskar när man tar sig upp för en brant backe med en tung ryggsäck på ryggen.

Ta också i beaktande vattendragen och de branta backarna om du tar sällskapsdjur med på vandringen. Man får ta in sällskapsdjur i en del av stugorna på Koliområdet så kolla på förhand vilka stugor ni kan besöka.

Ta också med första hjälpen-utrustning. Bekanta dig också med instruktionerna och reglerna för Herajärvis runda.