Service längs Herajärvis runda

Herajärvis runda går genom Koli nationalpark och privata marker i Kontiolahti kommun. Utmed leden ligger olika slags rastplatser, övernattningsställen och ställen där man får dricksvatten på lämpligt avstånd från varandra med tanke på dagsetapperna.


Kundtjänst och vägledning

 • Forststyrelsen ansvarar för skötseln av den del av Herajärvis runda som ligger inom nationalparken och Kontiolahti kommun för delarna utanför nationalparken. Kundservice ansvarar för Kolis naturum Ukko.
 • Programtjänstföretagen ordnar på beställning guidade vandringar längs Herajärvis runda.

Dricksvatten

 • Vi rekommenderar att fylla vattenflaskorna före avfärd. Vatten som inte behöver kokas fås från naturum Ukko i Koli, Sokos Break hotell i Koli (sokoshotels.fi) och från Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi (kiviniementila.fi, på Finska).Vattnet i brunnar och källor längs rutten behöver kokas. Det lönar sig också att koka ytvattnet från sjöar, älvar och bäckar eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Vattentagningsplatser på den norra länken, motsols räknat från Ukko-Koli:
  naturum Ukko eller Sokos Break hotell i Koli (kranvatten), (källvattnet vid Ikolanaho får för tillfället inte användas), Myllypurobäcken, Pitkälampi mellan Ryläys och Kiviniemi och därtill några mindre bäckar, Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi (kranvatten), Seppälä brunn och Pitkälampi invid Ylä-Murhi hyresstuga. Observera att efter Pitkälampi mot Ukko-Koli finns det inte drickbart vatten före man kommer till naturum.  
 • Vattentagningsplatser på den södra länken, motsols räknat från Herjärvi Retkeilykeskus:
  Herajärvi Retkeilykeskus i Kiviniemi (kranvatten), Ahvenlampi, Kuikkipurobäcken vid Eteläpää skärmskydd, brunn i närheten av Suopelto, Herajoki, Putrakonlähdekällan efter korsningen av Herajoki och Seppälä brunn.
 • Vattnet i Mörkölampikällan och Ikolanaho brunn och källa bör inte användas, inte ens kokat.
 • Läs tips angående dricksvatten i Friluftslivets ABC.


Avfallshantering

 • I Koli nationalpark och vid Herajärvis runda följs principerna för skräpfritt friluftsliv. Detta betyder i praktiken att det besökarna orkar bära med sig till terrängen bör de också föra bort därifrån. Vid vandringsledens rastplatser förekommer ingen avfallshantering. Bioavfall kan du lägga i torrtoaletter, och vid eldplatserna finns det anvisningar om vilket slags avfall du kan bränna i eldstäderna. Metall, glas och farligt avfall kan du sortera för återvinning vid Ukko naturums sopterminal.


Vedhantering

 • Det finns ved i vedbodarna vid rastplatserna. Veden består oftast av långa stammar som du själv måst såga och hugga till mindre klabbar. Veden körs ut till eldplatserna på vintern med snöskoter. Under sommaren fylls veden på vid behov. Om det råder brist på ved eller arbetsredskap fattas ber vi er anmäla detta till Ukko naturum, tfn 0206 39 5654, så sköter vi underhållet.

Ansvariga för underhållet

 • Forststyrelsens Södra Finlands naturtjänster ansvarar för avfalls- och vedhanteringen i Koli nationalpark. Kontiolahti kommun ansvarar för underhållet på de sträckor av leden som ligger utanför nationalparken. Mer information fås från Kolis naturum Ukko.


WC (Toaletter)

 • Det finns toaletter i Ukko naturum.
 • Torrtoaletter utmed den norra rundslingan av Herajärvis runda:
  • Ikolanaho
  • Ryläys
  • Kiviniemi
  • Lakkala
  • Pitkälampi
  • Havukankorpi
 • Torrtoaletter utmed den södra rundslingan av Herajärvis runda:
  • Kiviniemi
  • Lakkala
  • Rykiniemi (550m avstickare från leden)
  • Suopelto
  • Eteläpää
  • Ahvenlampi
  • Huuhkajavaara


Övernattning

Man kan också övernatta inomhus fast varje natt under vandringen. Man kan övernatta i hyresstugor (vaaravaraukset.fi, på finska), Break Sokos Hotel Koli (sokoshotels.fi), Kolin Ryynänen (vaaravaraukset.fi, på finska), Nevala traditionella gård (nevalantila.fi, på finska och engelska) eller Kiviniemi gård (korpisoturi.fi, på finska och engelska).

Tältning och skärmskydd

Reserveringsstuga

Ahvenlampi, (Kontiolahti kommuns reserveringsstuga, ligger på 3,2 km avstånd från Eteläpää rastplats i riktning mot Kiviniemi).

Hyresstugor

 • Norra rundslingan av Herajärvis runda
  • Ikolanaho (hyresstuga)
  • Jero (hyresstuga) 0,4 km avstickare från leden
  • Metsäpirtti (hyresstuga) 1 km avstickare från leden
  • Seppälä (hyresstuga) 0,4 km avstickare från leden
  • Soikkeli (hyresstuga) 0,6 km avstickare från leden
  • Pärnälahti timmerstuga (hyresstuga) 1,7 km avstickare från leden
  • Pärnälahden punainen (hyresstuga som är i bruk fr.o.m 16.6.2012) 1,8 km avstickare från leden
  • Ylä-Murhi (tältplats, hyresstuga) 0,3 km avstickare från leden
  • Mäkrän maja (hyresstuga), 1,5 km avstickare från leden
 • Södra rundslingan av Herajärvis runda
  • Metsäpirtti (hyresstuga) 1,7 km avstickare från Lakkala
  • Seppälä (hyresstuga) 400 m avstickare från leden


Uthyrning av utrustning

 • Programtjänstföretagen ordnar på beställning guidade vandringar längs Herajärvis runda. De hyr också ut friluftsutrustning, såsom kanoter på sommaren.


Övrig service i omnejden