Instruktioner för den som färdas längs Herajärvis runda

 • Herajärvis runda ligger huvudsakligen på privata marker och utmed den gäller allemansrätten. Inom Koli nationalpark gäller nationalparkens ordningsstadga.
  • Bekanta dig gärna med allemansrätten och Koli nationalparks ordningsstadga.
 • Herajärvis runda går att vandra under den snöfria tiden av året. Snösituationen varierar från år till år men leden är i regel i öppen från maj till november. Det lönar sig att kolla snösituationen från Kolis naturum Ukko om man planerar att göra en utflykt tidigt på våren eller sent på hösten. 

Göra upp eld

 • Det är förbjudet att göra upp eld då varning för skogsbrand utfärdats.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Herajoki. Bild: Tiina Hakkarainen

Översvämningar

 • Det kan vara omöjligt att ta sig över Herajoki under vår- och höstflödet. Då är vajern för vadande ur bruk, men då kan man kan ta en omväg längs Herajoentie, en bro och Vaaralahdentie. Om man skippar vajern och rutten över berget Hirvivaara och i stället efter Vesivaara går längs vägen Herajoentie ända till Retkilammentie-korsningen, är längden på den sträcka man gått längs vägar 3 km. På detta sätt blir vandringssträckan en kilometer kortare.


Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Herajärvis runda. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • Ta med en karta och kompass fastän leden är välmarkerad. Från alla ställen av leden är det högst fem kilometer till närmaste bebodda hus eller en väg.
 • Leden är krävande på grund av alla branta backar, varför vandringen tar längre tid en vanligt.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Man får dricksvatten från följande ställen utmed Herajärvis runda: Ukko naturum, Ikolanaho brunn, Kiviniemi brunn, Seppälä brunn och Sammakkovaara brunn.
  Endast i Seppälä brunn, Kiviniemi brunn och Ukko naturum vattnet är drickbart utan att det behöver kokas.
  Man måste koka vatten från Mörkölammis källa! Det är bäst att koka också källors vatten och vatten från Sammakkovaara brunn (Kontiolahti kommun) och Ikolanaho brunn.
  Vi rekommenderar att man tar flaskor med kranvatten med sig på utflykten. Kranvatten fås från Ukko naturum och Kiviniemi.
 • Hällmarkerna samt broarna, trapporna, spängerna och de övriga konstruktionerna kan vara hala vid vått väder.
 • Var försiktig och följ anvisningarna då du använder vajern över Herajoki och dragflotten i Sikosalmi.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftslivets ABC:

Årstider

 • Herajärvis runda går att vandra under den snöfira tiden av året. Det går att att sig över Herajoki med vajer och över Sikosalmi med dragflotte endast när vattnen inte har frusit till. Om man planerar att göra en utflykt tidigt på vården eller sent på hösten lönar det sig att kolla med Kolis naturum Ukko om vajern och dragflotten ännu kan användas.
 • Snön smälter i Koliområdet i allmänhet i början av maj. På nordsluttningar ligger snön kvar längre än på sydsluttningar.
 • Denna krävande led är tyngre att vandra i sommarhettan på grund av de stora höjdskillnaderna.
 • Höstens färgprakt i Koli är som vackrast i månadsskiftet september-oktober.

Högsäsong

 • Herajärvis runda är en populär vandringsled, som ca 5000 besökare vandrar årligen under perioden 1.5.–30.10.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!