Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa, Joensuu och Kontiolahti
Koli nationalpark, Taka-Aarnio naturskyddsområde.
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen och Kontiolahti kommun.

Herajärvis runda tar en till nationallandskapet i Koli. Leden går över skogsklädda höjder och via de bästa utsiktsplatserna. Under hela vandringen omges man av Kolis och Norra Karelens mångsidiga natur. Herajärvis runda går runt sjön Herajärvi och korsar Koli nationalpark. Leden består av två rundslingor, och man kan välja olika rutter så att vandringen blir antingen 61 km, 35 km eller 30 km. Herajärvis runda går att vandra under den snöfria tiden av året.

Herajärvis runda är en oförglömlig upplevelse för såväl erfarna långvandrare som kultur- och naturentusiaster. Utmed leden finns det allt från hällrika bergstoppar och lummiga lundar till kulturlandskap. Man kans stanna upp på gamla gårdstun och vid ängar och björkskogar på tidigare svedjade marker och få en inblick i den lokala historien. Om man vill höja konditionen på allvar kan man vandra denna krävande led med stora höjdskillnader i snabbare takt.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland och Kontiolahti kommun.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/herajarvisrunda