Kartor över och kommunikationer i Helvetinjärvi

Kommunikationer

Helvetinjärvi nationalpark ligger i Norra Birkaland ca 50 km norr om Tammerfors. Från huvudvägarna är det vägskyltning till området då man kommer från Ruovesi, Kuru och Virdois.

Med bil

 • Till nationalparkens västra del kör man längs Kuru - Virdois -vägen (nr 65) från Kallio by.
 • Till parkens östra del finns det skyltar från Ruovesi - Virdois -vägen (nr 66) via Pohtio by.
 • Körinstruktion till Seitseminens naturum.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

""

Med allmänna kommunikationer

Det går inga allmänna fortskaffningsmedel till parkens område. De närmaste busshållplatserna ligger vid huvudvägarna, ca 10 km från nationalparken.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna ligger vid Haukkajoki (Haukkajoentie, väster om parken, även sjösättningsplats för kanoter), Haukanhieta (parkens västra del, informationstavla) och Kankimäki (Helvetinkoluntie 775, Ruovesi, öster om parken, informationstavla)
 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 • Avfartsvägen från Haukkamaa -vägen mot Haukanhieta har inget underhåll vintertid!
 • Ledernas startpunkter ligger i samband med parkeringsplatserna.

Kartor

""


""

Övriga kartor

 • Helvetinjärvi Seitseminen, vattentålig utflyktskarta 1:20 000. Karttakeskus 2020. Kartor kan köpas bl.a. från naturum, bokhandlar och Karttakeskus.
 • Terrängkarta, nummer N411 och N412, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Seitseminen Helvetinjärvi Pirkantaival, vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016. Kartan kan köpas bl.a. från Calazo och Seitseminen naturum.
 • Grundkartblad, 1:20 000, nummer 2213 08, 2213 09, 2213 11 och 2213 12. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • GT utflyktskarta Västra Finland, 2015, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Helvetinjärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Haukkajoki
 • Haukkajoentie, Ruovesi
Haukanhieta
 • parkens västra del, Ruovesi
Kankimäki
 • Helvetinkoluntie 775, 34600 Ruovesi
Det finns inte exakt adress till alla parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Broschyr över Helvetinjärvi


Pdf 660 kb (julkaisut.metsa.fi)