Vad är en nationalpark?

Vad har de skogsklädda höjderna i Norra Karelen, skogsnaturen i Nyland och den yttre skärgården i Bottenviken gemensamt? Ett naturskyddsområde, det vill säga en nationalpark, har inrättats för att skydda dem alla. Syftet med nationalparkerna är att värna om vårt lands finaste naturobjekt och deras mångfald. Ett mål är också att främja naturintressen, forskning och rekreation i naturen. Nationalparkerna finns på statsägda marker och de sköts av Forststyrelsens Naturtjänster. Gemensamt för alla nationalparker i Finland är att inträdet är fritt. De har alltid öppet och alla är välkomna. Besökarna förväntas bara respektera naturen och andra vandrare samt följa reglerna

Solen sätter sig bakom vattnet. Havets yta är lugn och det finns några moln på himlen som speglar de sista strålarna från solen.

När du besöker en naturpärla

Nationalparkernas främsta syfte är att värna om mångfalden i naturen, såsom floran och faunan samt deras habitat. När du vandrar i nationalparkerna är du på besök i Finlands finaste landskap, men de är hem för tusentals växt- och djurarter – en del av dem hotade eller sällsynta. Dessa arter, såsom den skygga smålommen på Repovesis tjärnar, blomsterprakten på serpentinbergen i Lemmenjoki och de sällsynta tickorna på de urgamla furorna i Hossa, är en viktig del av nationalparkernas syfte.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med nationalparkens natur och de finaste utflyktsmålen på förhand på varje nationalparks egna sidor. På varje nationalparks sidor finns också parkens ordningsstadga. Genom att följa reglerna bidrar du till att dessa naturpärlor får behålla sin lyster.

Skydd betyder inte alltid att naturen är helt orörd. Exempelvis ängar och svedjemarker måste hela tiden skötas för att deras särdrag och värdefulla arter ska bevaras. Därför svingas både liar och krattor i Skärgårdshavets kulturlandskap och man samlar grenar och lövverk från träden, precis som man gjort i hundratals år. Varje år går hundratals får, nötkreatur och hästar på bete och sköter betesmarker landet runt. Många områden som numera hör till nationalparkerna brukades tidigare som ekonomiskogar. I dessa områden kan det finnas till exempel grävda diken eller planterad skog, som restaureras genom att fylla igen diken på myrarna eller förbättra skogarna genom restaureringsbränning.

Naturen tillhör oss alla

Fotvandring, bergsklättring, utflykter med matsäck, paddling, skogsyoga eller kanske fågelskådning? I nationalparkerna finns det mångsidiga friluftsanordningar och många tillfällen till fritidssysselsättningar, av vilka flera är helt avgiftsfria för användarna. Eldplatser som underhålls, toaletter, stugor och spångar gör vandringen trivsam. Servicen i nationalparkerna är i första hand avsedd för besökare som rör sig till fots eller på cykel. I stillheten i utmarkerna behöver en vandrare bättre utrustning och vildmarkskunskap. På andra platser kan också rullstolsburna besökare ta sig ut i naturen.

 Två mountainbikecyklister i höstskogen.

I eller i närheten av många nationalparker finns det samarbetsföretag som erbjuder service i form av allt från guidade utflykter till kurser, inkvartering och uthyrning av utrustning. Samarbetsföretagen har förbundit sig till nationalparkernas värden och till att utveckla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt (metsa.fi). Nationalparkerna är inte enbart en källa till välbefinnande och frid för besökarna, utan de skapar också arbetstillfällen och inkomster för invånare och företagare i närområdena.

Två vandrare vid lägerelden på en paus. I bakgrunden finns fälgar och träd i höstfärger.

Barn svarar: Vad är en nationalpark?

- Det är ett ställe där man skyddar naturen och kan göra saker. (Väinö,  8 år)

- En park som är väldigt nationell. (Dubbelnolla, 5 år)

- En nationalpark är ett ställe där man kan vandra, ett sånt där vandringsområde. Där finns det också naturvård. Och det är en park. (Pojke, 6 år)

Barn svarar: Vad kan man göra i en nationalpark?

- Titta på skogen, för skog finns det där. Och titta på djur. För där odlar man skog och man inte får såga av träden. Det är ett sånt där skyddsområde för träden. (Väinö, 8 år)

- Man kan göra utflykter och om det finns en eldplats kan man grilla korv. (Pojkscout, 11 år)

- Leka kurragömma, prata och äta matsäck, om man är på utflykt. (Dubbelnolla, 5 år)

- Kanske leka lite! (3 år)

Två barn som samlar blåbär.