Flera utrustningsskolor

Diskussionens vågor om den enda rätta utrustningen för friluftsliv svallar höga och de väcker ibland starka känslor. I olika diskussionsspalter på internet och övriga arenor debatteras det med jämna mellanrum friskt om vad en optimal friluftsutrustning bör innehålla. En idealisk utrustningslista är därför nästan omöjlig att göra upp, så att den skulle kunna tillfredställa alla friluftsmänniskor.

Orsaken till det någon gång fanatiska meningsutbytet beror i främsta rummet på debattörernas inställning till bl.a. etiska värden och livskvalitetsfrågor. Friluftsfolket kan därför - med glimten i ögat - indelas tre huvudsakliga skolor. Indelningen kan naturligtvis göras på olika grunder, och rätt få människor känner igen sig som renodlade understödare av bara en skola. Kanske du i alla fall känner igen din egen skola med hjälp av beskrivningarna nedan?

Gramjägaren

  • Gramjägarens fixa idé är ett fjäderlätt utrustningsideal. Med sig ute i terrängen har han bara en lätt ryggsäck med utrustning som väger så litet möjligt och har liten volym. Huvudidén är att all utrustning man lämnar hemma gör packningen lättare att bära.
  • Då utrustningen anskaffas är den avgörande principen att den ska bestå av ultralätta komponenter, såsom titan. Strävan till fjäderlätt utrustning motiveras ofta med att kilometrarna blir lätta och det är möjligt att göra långa dagsetapper. Gramjägaren vill hinna i skydd innan ovädret bryter ut. Å andra sidan kan han utsätta sig för risker om vädret ändå slår om och han inte är tillräckligt utrustad. Att skaffa en fjäderlätt utrustning blir dyrt. Ofta behövs det komponenter från olika utrustningskategorier för att man alltid skall ha tillgång till det som väger minst.
  • Läs mera om lättviktsvandring

Hightechfreaken

  • Hightechfreaken upplever det som viktigt att utrustningen och kläderna är de bästa på marknaden och av senaste modell. Det kan hända att utrustningsdetaljerna har många sådana egenskaper som i själva verket behövs endast sällan eller inte alls. Utrustningen är noga planerad med tanke på vissa funktioner och därför måste hightechfreaken skaffa utrustningsdetaljer med tanke på flera speciella ändamål. Alla nyheter på marknaden finner snabbt sin väg till hightechfreakens skåp färdiga för bruk ifall de skulle behövas. Plagg och utrustning är ofta avsedda för specifika förhållanden och fungerar otillfredsställande i andra, därför kommer en del grejor sällan med ut i terrängen.
  • I utrustningen ingår t.ex. GPS-navigator med inprogrammerade kartor, mobiltelefon med otaliga egenskaper, digitalkamera, pannlampa med lysdioder, anatomisk ryggsäck, multibränslekök, vandringskängor och teleskopgångstavar. Det går åt en hel del pengar till utrustningen.

Traditionalisten

  • Traditionalisten anser att det är ett värde i sig i att använda gammal och beprövad utrustning, av vilken en del kanske är självtillverkad. Han underhåller och reparerar själv sin utrustning, och den består av grejor som lämpar sig för flera olika användningar och som således följt med på otaliga turer. Traditionalisten orienterar med karta och kompass och tar mera tid på sig att tillryggalägga sträckor i terrängen än anhängarna av de två övriga skolorna.
  • Utrustningen packas i en väl tilltagen ramryggsäck och den väger vanligen rätt försvarligt, eftersom utrustningen är komponerad för alla eventualiteter. Traditionalisten använder bomulls- och yllekläder kompletterade med separata regnställ och gummistövlar i stället för vandringskängor. Utrustningen torkar ofta långsammare och väger mera än utrustning som är tillverkad av modernare material. Maten tillreds på spritkök eller över en öppen eld. Kostnaderna för utrustningen är betydligt lägre än i de två övriga grupperna.

I utrustningslistorna i friluftslivets ABC finns drag av alla dessa filosofier

Utrustningslistorna på dessa nätsidor är komponerade så att de motsvarar ett mellanting mellan hightech- och traditionalistens utrustningslista utan att ge avkall på säkerhetsaspekterna.