Träkök

Träköket är ett lätt friluftskök, där man bränner träpinnar i en plåtburk. Som ved används t.ex. lösa, torra kvistar och stickor som man samlat från marken. Träköket är ett ekologiskt alternativ som fungerar med förnybart bränsle och som inte ger upphov till avfall. Träköket bränner inte heller markens vegetation och det kan inte heller explodera eller flamma hastigt upp. Lågan i träköket är hetare och brinner renare än en öppen eld av samma storlek. På marknaden finns många olika modeller av träkök. Kök finns i många olika storlekar, och de minsta lämpar sig för friluftsliv. De största modellerna har tagits fram med tanke på utvecklingsländerna. En tillräcklig tillgång på syre i köket tryggas med hjälp av en batteridriven fläkt eller välplanerade luftkanaler. Det senare alternativet fungerar sannolikt bättre.

Bild: Anna-Riikka Ihantola

Observera då du använder träkök

  • Med tanke på brandsäkerheten jämställs träkök med öppen eld och får därför inte användas då det råder varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand.
  • Var alltid extra försiktig när du använder ett träkök. Köket ska placeras på sand-, sten- eller växtfritt underlag, aldrig direkt på gräs- eller risvegetation.
  • På naturskyddsområdena är det förbjudet att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem. På naturskyddsområden kan du använda torra kvistar som fallit till marken som ved. I naturreservat kan detta dock vara svårt, för i dem man får man i allmänhet röra sig endast längs de markerade stigarna.
  • Askan kan du gräva ner i marken när den har kallnat. Det bästa sättet att få askan av svalna är att hälla rikligt med vatten på den.

Läs mer