Träkök

Träköket är ett lätt kök, där man bränner träpinnar i en plåtburk. Som ved används t.ex. lösa, torra kvistar och stickor som man samlat från marken. Träköket är ett ekologiskt alternativ som fungerar med förnybart bränsle och som inte ger upphov till avfall. Träköket bränner inte heller markens vegetation och det kan inte heller explodera eller flamma hastigt upp. Lågan i träköket är hetare och brinner renare än en öppen eld av samma storlek. På marknaden finns många olika modeller av träkök. Kök finns i många olika storlekar, och de minsta lämpar sig för friluftsliv. De största modellerna har tagits fram med tanke på utvecklingsländerna. En tillräcklig tillgång på syre i köket tryggas med hjälp av en batteridriven fläkt eller välplanerade luftkanaler. Det senare alternativet fungerar sannolikt bättre.

Observera då du använder träkök

  • På grund av gnistfaran är det inte tillåtet att använda träkök då varning för gräs- eller skogsbrand är utlyst. Om det inte råder fara för gräs- eller skogsbrand är det tillåtet att använda träkök överallt där man rör sig (förutom på de naturskyddsområden där det är totalförbud på att göra upp eld). På naturreservaten får man vanligtvis röra sig endast på vissa hänvisade stigar och på övriga naturskyddsområden kan det också finnas begränsningar i rörelsefriheten.
  • Var alltid extra försiktig när du använder ett träkök. Köket ska placeras på sand-, sten- eller växtfritt underlag, aldrig direkt på gräs- eller risvegetation.
  • På naturskyddsområdena är det förbjudet att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem. På naturskyddsområden kan du använda torra kvistar som fallit till marken. 
  • Askan kan du gräva ner i marken när den säkert har kallnat. Det bästa sättet att få askan att svalna är att hälla rikligt med vatten på den. På naturskyddsområden där det är förbjudet att skada mark substanser kan man till exempel placera askan under en sten.

Läs mer