Att förutspå laviner

Lär dig känna igen tecken på lavinfara

Man kan inte direkt förutspå var och när en lavin kan utlösas, men man kan lära sig känna igen tecken på lavinfara.

 • Sluttningens lutning och profil: Lavinrisken är störst på läsidan om bergskrön där det bildats hängdrivor samt i sluttningar med en lutning på mer än 25 grader.
 • Vädret: Har det snöat rikligt de senaste dagarna dvs. över 30 cm på ett dygn? Har det regnat? Har temperaturen stigit markant? Skiner solen direkt på sluttningen?
 • Ljud från snön: Lavinfaran är stor, om snötäcket ger ifrån sig ett "ihåligt ljud" när snön sätter sig, "snön suckar".
 • Bekanta dig med eventuella lavinprognoser.

Räddningsutrustning kan rädda liv

Statistiken visar att de flesta som klarat sig ur en lavinolycka har räddats på mindre än 30 minuter. Efter det minskar sannolikheten att hitta överlevande betydligt. Det är alltså mycket viktigt att räddningsmanskapet så fort som möjligt lyckas lokalisera de personer som begravts under snön. Rätt slags räddningsutrustning och skolning i lavinrekognosering och -räddning ökar avsevärt chansen att offren klarar sig i liv.

Den viktigaste säkerhetsutrustningen för den som färdas i lavinfarlig terräng är elektroniska lavinsökare dvs. transceiver, mobiltelefon, spade och lavinsond samt att kunna använda dem. Transceivern är det absolut viktigaste redskapet. Den bör kopplas i sändarställning då du färdas i lavinfarlig terräng. De som deltar i räddningsarbetet kopplar på sin egen transceiver för att motta signaler från de nödställdes transceiver. Lavinsonden, som påminner om en lång tältstång, används vid noggrannare lokalisering. Genom att sticka sonden i snön, tar man reda på var i snön en människa är begravd. När lokaliseringen är klar, grävs offret fram med snöspade. Du kan kalla på hjälp med mobiltelefon, om du befinner dig på ett område som har hörbarhet.

Om du inte har en transceiver och lavinsond med dig, kan du fästa en röd, minst 10 meter lång säkerhetslina på dig och ha den hängande efter dig. Om du råkar ut för en lavinolycka är det rätt så sannolikt att en del av linan sticker upp ur snön.

Säkerhet på lavinriskområden

 • Skaffa dig kunskap om laviner.
 • Bege dig inte ensam ut i branta sluttningar. Gör på förhand upp en plan med dina färdkamrater hur ni ska handla om ni råkar ut för en lavin.
 • Ta på förhand reda på lavinprognosen för området.
 • Lyssna på väderrapporter.
 • Undvik branta, snörika sluttningar och hängdrivor.
 • Åk hellre skidor i öppna dalar långt bort från sluttningarna. Håll dig till markerade leder om sådana finns.
 • Bara en person åt gången får passera ett lavinfarligt område, övriga bör vänta på ett säkert ställe. Passera området så högt uppe i sluttningen som möjligt.
 • Välj säkra rutter såsom via flacka partier, åsryggar, barmark, stenar och träd.
 • Undvik att åstadkomma hårt ljud. Färdas försiktigt, så att du inte utlöser en lavin.

Om du råkar ut för en lavin

 • Om du råkar ur för en lavin, försök åka snett neråt och bort från lavinområdet.
 • Om lavinen drar dig med sig, försök med alla medel hålla dig på ytan.
 • Om du blir begravd i snön, ska du försöka hålla munnen och näsan fria från snö så att du kan andas.
 • Om du befinner dig utanför lavinen, försök lägga på minnet de platser där personerna togs av lavinen. Markera platserna.
 • Räddarna kopplar på sina transceiver att ta emot signaler från den nödställdes transceiver och letar systematisk genom området. Gör lavinsonden klar.
 • Sök efter spår av människor och eventuella säkerhetslinor begravda i snön.
 • Inled letandet efter de försvunna nedanför de markerade platserna.
 • Kalla på hjälp om du kan göra det utan att spaningen efter de försvunna fördröjs för mycket.