Välj utrustning, som är slitstark, mångsidig och lätt att reparera

Gör så här

Sådan utrustning, som du inte behöver ofta, lönar det sig att låna eller hyra. Bild: Martti Sirola
  • Skaffa dig enbart en sådan utrustning, som håller länge, är lätt att reparera och som du behöver ofta. En utrustningsdetalj som kan användas för många olika ändamål är bäst för miljön.Om du skaffar en ny utrustningsdetalj i stället för den gamla är det bra, om du kan få den gamla användbara utrustningsdetaljen i återanvändning. Då du regelbundet underhåller din utrustning håller den längre.
  • Om du däremot inte behöver någon utrustningsdetalj särdeles ofta eller den är dyr, lönar det sig att tänka på att sambruka, hyra eller låna den. På så sätt behöver du inte själv köpa hela utrustningen.
  • Ta med dig en liten planteringsspade, om du gör turer på områden där det inte finns iordninggjorda eldplatser eller toaletter. Med spaden kan du gräva ned avföringen och täcka igen din eldplats på ett miljövänligt sätt.

Varför?

Valet och bruket av utrustningsdetaljer har betydelse, eftersom utrustningsdetaljen förbrukar naturtillgångar under hela livscykel. Med hjälp av MIPS-indexet kan man räkna ut hur mycket de olika utrustningsdetaljerna förbrukar naturtillgångar under hela sin livscykel per användningsgång. Ju längre en utrustningsdetalj håller desto mindre är dess MIPS-värde. Andra mätare av produkters och tjänsters miljöpåverkan är till exempel kolfotavtryck, ekologiskt fotavtryck och ekologisk ryggsäck.

Läs mer

Mätinstrument för miljöpåverkan