Friluftsfärdigheter

Friluftsfärdigheter inlärs lämpligast i små portioner. I början kan du göra kortare turer i bekant terräng och lättare förhållanden och senare kan turerna utsträckas längre bort till mera krävande förhållanden. Då färdigheterna på detta sätt småningom ökar känns friluftslivet mera givande och du har bättre koll på säkerhetsaspekterna. Kartläsning är en av de viktigaste friluftsfärdigheterna.

Kartläsning är en av de viktigaste friluftsfärdigheterna. Bild: Jari Kostet

Man lär sig friluftsfärdigheter genom egna erfarenheter, men alla grundläggande saker behöver man inte lära sig genom försök och misstag. Ett bra sätt att lära sig friluftslivets grunder är att ta del i de kurser och temakvällar, som olika lokala friluftsföreningar arrangerar på många håll i vårt land. Även arbetar- och medborgarinstituten arrangerar också ibland olika utbildningsprogram i friluftsverksamhet. Barn och ungdomar kan lära sig friluftsfärdigheter genom att vara med i scoutverksamheten.

Till en början kan man delta i vandringar tillsammans med erfarnare vandrare som du känner, eller genom att delta i guidade vandringar. De erfarnare vandrarna delar gärna med sig av sina erfarenheter och ger råd om friluftsplanering, utrustning, lämpliga områden och andra viktiga färdigheterna som krävs i friluftslivet. Ett livligt forum för meningsutbyte utgörs av friluftsfolkets diskussionsspalter på Internet.