Tekemistä ja näkemistä Välimaan jokisaamelaistilalla

Välimaan saamelaistila sijaitsee kauniilla paikalla Tenojoen rannalla. Täällä pääset tutustumaan aitoon saamelaistilaan Suomen huipulla, äärimmäisessä pohjoisessa:

  • Välimaan tila perustettiin vuonna 1858, mutta paikalla on merkkejä myös varhaisemmasta asutuksesta. Alkuperäisellä paikallaan säilynyt Välimaa hirsi- ja turverakennuksineen on valtakunnallisesti merkittävä esimerkki jokikalastukseen ja karjanhoitoon keskittyneistä saamelaistiloista. Harvinainen kokonaisuus kuuluu Utsjoen hienoimpiin historiallisiin nähtävyyksiin ja on ainutlaatuinen kansantieteellinen helmi. Lisätietoa Välimaan saamelaistilan historiasta
  • Pohjoisen maisemat kehystävät Välimaan tilaa. Saamelaistilan pihapiiri on arvokasta perinneympäristöä. Heinäniityllä viihtyvät esimerkiksi kissankello, kullero, lapinlaukku ja tunturihärkki sekä uhanalaiset peltohanhikki ja ruijanruoholaukka. Niitto ja laiduntaminen suovat valoa ja tilaa niille. Välimaan kotiniityn vieressä kasvaa olosuhteisiin nähden valtava koivikko. Koivujen arvellaan olevan Itä-Ruijan vanhimpia – noin 300-vuotiaita.

Välimaan navetta. Kuva: Pasi Nivasalo