Kulttuurihistoria

Alue sijaitsee kahden maakunnan rajalla. Seudun ihmiset ovat käyttäneet sitä yhteisenä eräalueena jo kauan sitten. Myöhemmin on poltettu tervaa sekä hakattu metsiä. Ihmistoiminnan merkkeinä näkyy polkuja, rakennusten raunioita sekä hakkuun jälkiä.

Suojeluhistoriaa

Ensimmäiset esitykset Vieremän pohjoisosien suojelusta tehtiin jo 1970-luvulla, mutta ne eivät tuottaneet tulosta. Askel kohti suojelua otettiin, kun osasta Talasjärvien suoaluetta perustettiin soidensuojelualue vuonna 1987.

Vanhojen suojelumetsien arvo alkoi selvitä 1980-luvulla. Suojeluhankkeet eivät vielä edenneet, vaan talvella 1988 - 1989 Metsähallitus jatkoi Talaskankaan hakkuita sekä Vieremän että Vuolijoen kuntien alueilla. Silloin suojelijat estivät hakkuut. Talaskankaan alueella tehdyt kasvi- ja eläinselvitykset osoittivat, että alueella elää lukuisia uhanalaisia lajeja. Tämä edisti suojelusuunnitelmia ja vuonna 1994 perustettiin Talaskankaan erityinen suojelualue, jonka tarkoituksena on alueen metsien ja suoluonnon suojeleminen.

Suojeluaktivistien suoran toiminnan kohteeseen, Heinosenahoon, pääsee tutustumaan alueen retkipolulta. Jo ehdittyjen hakkuiden jäljet ovat maastossa näkyvissä vielä pitkään.