Erämainen luonnonmaisema

Soiperoinen muodostaa edustavan harju- ja vesiluonnon kokonaisuuden. Aluetta halkova mannerjään perääntymisen synnyttämä Soiperoharju muodostuu kapeasta ja terävälakisesta, puustoltaan luonnontilaisen kaltaisesta harjuselänteestä, kummuista ja harjukuopista.

Järvet reunustavat Soiperoharjua. Kuva: Metsähallitus/ Hannu Lehtonen.

Alueesta lähes puolet on vesiä, jotka ovat luonnontilaisia. Soiperoharjua reunustavat Rääpysjärvi, Soiperoinen ja Saarilampi ovat kirkasvetisiä ja niiden rannat ovat luonnonkauniita hiekkarantoja.

Soiperoisen metsät ovat mäntyvaltaisia ja melko iäkkäitä. Suurin osa alueesta on kulutusherkkää kuivahkoa kangasta. Alueella esiintyy useita vanhan metsän ilmentäjälajeihin kuuluvia kääväkkäitä, kuten uhanalaiset hentohapra- ja sirppikääpä sekä harvinaiset korpiludekääpä ja louhennahka. Alueen suot ovat puustoisia rämeitä.