Valinnoillasi voit vaikuttaa ympäristön tilaan

Retkeilyyn ja luonnon virkistyskäyttöön liittyy toimintoja, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa ympäristö- tai terveysvaikutuksia. Tällaiset toiminnat liittyvät matkustamiseen, retkeilyvarusteisiin, retkimuonaan sekä varsinaiseen retkeilyyn maastossa. Näiden kaikkia ympäristövaikutuksia on lähes mahdoton hallita, mutta käytännössä riittää, kun tunnet retkeilyn tärkeimmät ympäristö- ja terveysvaikutukset ja osaat soveltaa muutamaa ympäristövinkkiä. Koska yleensä on ylivoimaista yhdellä kertaa pyrkiä muuttamaan kaikkia ympäristöä kuormittavia tapoja, on hyödyllisempää opetella yksi tai kaksi vähemmän kuormittavaa tapaa kerrallaan.

Retkeilyn ympäristö- ja terveyshaitat

Valintasi ja toimintatapasi vaikuttavat ympäristöön monella eri tapaa. Osa valinnoistasi ei aiheuta juuri minkäänlaisia ympäristövaikutuksia, osa taas voi aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Tyypillisiä välittömiä vaikutuksia ovat roskaantuminen, maaperän kuluminen ja melu sekä vesistön rehevöityminen, jotka kaikki kohdistuvat suoraan retkeily-ympäristöön. Välillisiä vaikutuksia taas syntyy matkustamisesta, polttopuun käytöstä ja varusteiden sekä muonan hankinnasta.

Osa vaikutuksista ulottuu laajemmalle alueelle, esimerkiksi koko Suomen ja naapurimaiden alueelle. Typen oksidipäästöt voivat rehevöittää vesistöjä ja maaperää näinkin laajasti. Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, vaikuttavat maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemiseen. Tällaisia kaasuja syntyy esimerkiksi silloin, kun matkustetaan moottoriajoneuvolla.

Retkeilyn ympäristö-ja terveyshaitat -taulukkoon (pdf, 22 kt) on koottu erilaisia retkeilyyn liittyviä ympäristö- ja terveyshaittoja. Niitä on arvioitu suhteellisen vakavuuden mukaan nollasta kolmeen. Nollalla on merkitty tilanne, jossa ei synny ympäristö- tai terveyshaittoja. Mitä suurempi luku on, sitä vakavampi on toiminnon vaikutus paikallisesti, alueellisesti tai koko maailman kannalta. Tähän tarkasteluun ei ole otettu mukaan tiestön ja retkeilyn palveluvarustuksen rakentamisen aiheuttamaa kuormitusta, vaikka retkeilijä käyttäisikin näitä rakenteita retkeillessään.