Leiritulesta ei jälkeäkään

Toimi näin

 • Käytä ruoanlaitossa mieluummin retkikeitintä kuin avotulta.
 • Jos teet avotulen, käytä merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja aina kun se on mahdollista. Käytä tulentekoon varattuja puita säästeliäästi.

Käytä merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja aina, kun se on mahdollista. Kuva: Martti Sirola

 • Mikäli puut ovat kuivia ja helposti syttyviä, voidaan sytykkeet laittaa järeämpien puiden päälle. Näin tuli palaa ylhäältä alas ja polttaa suurimman osan myrkyllisistä kaasuista, jotka muuten lähtisivät suoraan ilmaan.
 • Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.
 • Älä revi tuohta tai ota makkaratikkuja elävistä puista.
 • Älä käytä kertakäyttögrilliä!
 • Siivoa jälkesi ja laita tulentekopaikan varusteet paikoilleen. Älä polta alumiinifoliota tai muita palamattomia ainesosia sisältäviä pakkauksia. Vie roskat mennessäsi.
 • Jos sytytät tulen muualla kuin osoitetuilla tulentekopaikoilla, tarvitset aina maanomistajan luvan. Kun olet saanut luvan, noudata seuraavia ohjeita:
  • Älä tee tulta suoraan kalliolle – kuumuus rikkoo kivipinnan.
  • Käytä vanhaa nuotiopaikkaa.
  • Jos vanhaa nuotiopohjaa ei löydy, pohjusta nuotiopaikka irrottamalla maasta päällimmäinen, humuspitoinen kerros esimerkiksi kukkalapiolla ja kääri se sivuun.
  • Kerää polttopuuksi ja makkaratikuiksi maassa olevia irrallisia oksia ja mahdollisia hakkuutähteitä.
  • Sammuta nuotio huolellisesti käytön jälkeen vedellä ja käännä irrotettu ja kasteltu maakerros takaisin paikoilleen. Siivoa nuotiopaikka niin hyvin, ettei käynnistäsi jää jälkeäkään.

Jos valmista nuotiopaikkaa ei löydy, irrota maasta päällimmäinen, humuspitoinen kerros esimerkiksi kukkalapiolla ja kääri se sivuun. Kuva: Martti Sirola

Miksi?

Kun käytät retkikeitintä, säästyy polttopuita, joiden valmistus ja kuljetus ovat aiheuttaneet melua ja päästöjä. Kun polttopuita tarvitsee kuljettaa harvemmin, vähenevät melu- ja päästöhaitat ja mahdolliset maaperän kulumiset. Käyttämällä retkikeitintä tai polttopuita mahdollisimman säästeliäästi, voit vähentää polttopuukuljetuksissa syntyvien myrkyllisten kaasujen sekä ilmaston muutosta voimistavien hiilidioksidipäästöjen määrää. Palavasta puusta ja likaisista eväiden kääreistä vapautuu myrkyllisiä savukaasuja, kuten hiilivetyä, PAH-yhdisteitä, häkää ja typen oksideja.

Koska metsäpalo syttyy herkästi metsäpalovaroituksen aikana, tulenteko on silloin aina kielletty tulentekopaikoillakin. Hormilla varustetuissa grilli- ja keittokatoksissa tulenteko on kuitenkin aina sallittu.

Tulentekopaikka pysyy viihtyisänä, kun et revi tuohta tai katkaise makkaratikkuja elävistä puista tai jätä foliopakkauksia, muovia ja muita huonosti maatuvia roskia. Kun vielä annat muidenkin käyttää tulentekopaikkaa yhtä aikaa kanssasi etkä häiritse heitä, voivat kaikki nauttia luonnosta.

Lue lisää