Tulenteko muualla maastossa

Muista metsäpalovaroitus!

Jos aiot sytyttää tulen metsässä tai muualla maastossa, ota ensin selville, onko alueelle annettu metsäpalovaroitus.

Varoitus annetaan päivittäin kokonaan yleensä vain Radio Suomen ja Radio Vegan säätiedotuksissa. Metsäpalovaroituksen voimassaolosta ja muutoksista tiedotetaan myös muissa valtakunnallisten radio- ja televisiokanavien säätiedotuksissa sekä Internetissä. Metsäpalovaroitukset näkee myös Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta (ilmatieteenlaitos.fi) tai Ylen Teksti-tv:stä. Puhelimitse tiedon saa 24 h päivystävältä meteorologilta (ilmatieteenlaitos.fi).

Maanomistajan lupa tulentekoon ja polttopuiden ottoon

Tulentekoon muualla metsässä kuin merkityllä tulentekopaikalla tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kannattaa myös hankkia lupa polttopuiden ottoon. Hanki luvat ennen retkelle lähtöä.

Vaikka sinulla olisikin tulentekolupa, olet vastuussa turvallisuudesta. Tulenteko on kielletty, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus tai paikalla on kova tuuli, joka voi kuljettaa kipinät metsään.

Nuotiopaikan valinta

Kun olet saanut maanomistajalta luvan tulentekoon, harkitse mihin sytytät nuotion.

Vanha nuotiopaikka

  • Käytä mieluummin vanhaa, aikaisemmin käytössä ollutta nuotiopaikkaa, sillä näin luonto kuluu vähemmän.

Nuotio uuteen paikkaan

  • Toimi niin, ettei tulenteosta jää jälkeäkään. Jos vanhaa nuotiopaikkaa ei löydy, valitse sopiva paikka, vaikkapa sora- tai hiekkamaapohjainen paikka, jossa sammutusvettä on lähellä. Vältä tulen tekoa suoalueella tai sammalikossa, sillä tuli voi kyteä turpeessa tai sammalikossa pitkään ja saattaa yhtäkkiä leimahtaa leikkeihin. Vältä tulentekoa muurahaiskekojen tai kantojen lähellä, sillä niissäkin tuli voi kyteä. Suoraan kalliollekaan ei kannata tehdä tulta, sillä kivipinta mustuu ja kallio rikkoontuu helposti kuumuudesta. Vasta seuraava jääkausi pystyy jälleen hiomaan kivipinnan sileäksi.

Nuotiopaikan valmistus

  • Jos maanpinta ei ole paljas, irrota päällimmäinen, humuspitoinen maakerros ja kääri se sivuun. Paljasta kivennäismaa nuotiopohjan kokoon nähden vähintään kaksinkertaiselta tai riittävän laajalta alueelta lapiolla tai puukolla. Varmuudeksi voit vielä kastella paljastetun maanpinnan ja humuspitoisen maa-aineksen nuotion ympärillä. Huolehdi siitä, että nuotiopaikan vieressä on sammutusvettä.
  • Talvella nuotiolle laitetaan ensin puista pohja, ettei lumi sammuta tulta.

Ympäristöä säästävä tuli, kun ei ole käytettävissä osoitettua tulentekopaikkaa. Kuva: Martti Sirola

Polttopuut ja makkaratikut

Polttopuun otossa kannattaa muistaa, mitä maanomistajan kanssa on sovittu. Makkaratikkuja ei saa ottaa kasvavista puista ilman lupaa, mutta maassa olevia irrallisia oksia saa käyttää. Yleensä polttopuuksi voi kerätä maassa olevia irrallisia oksia ja mahdollisia hakkuutähteitä. Ethän nosta kantoja maasta tai katko kuivia oksia puista polttopuuksi. Se ei ole sallittua ilman lupaa. Oksien taittaminen rumentaa myös maisemakuvaa. Jätä myös tuulen kaatamat maapuut rauhaan, sillä ne ovat erittäin tärkeitä monille eliölajeille.

Hyviä nuotiopuita ovat mänty, kuusi ja kuiva koivu. Huonoja taas ovat haapa, lehmus, nuori mänty ja paju. Puut kannattaa pilkkoa riittävän pieniksi. Halkaistu puu palaa pyöreätä nopeammin. Tuore ja märkä puu ei syty helposti, mutta sitä voidaan käyttää hyvin palavassa nuotiossa.

Tulenteon alkuvalmistelut

Sytykkeeksi käyvät maassa olevat irto-oksat, risut, kuivasta polttopuusta itse vuolemasi kiehinen tai tervaspuusta vuolemasi lastut. Voit myös ottaa tulentekopussistasi sytykettä, kuten tuohta, tervaslastua, kynttilänpätkää tai vastaavaa.

Itse nuotio pinotaan sytykkeiden päälle niin, että alimmaiseksi tulevat kiehiset, sitten muut sytykkeet ja lopuksi risut.

Mikäli puut ovat kuivia ja helposti syttyviä, voidaan sytykkeet laittaa järeämpien puiden päälle. Näin tuli palaa ylhäältä alas ja polttaa suurimman osan myrkyllisistä kaasuista, jotka muuten lähtisivät suoraan ilmaan.

Tulen sytytys

Sytytä sytykkeet tuulen puolelta. Nuotiota sytytettäessä tulitikkua pidetään alaspäin ja suojattuna niin, että tuuli jää sytyttäjän selän taakse. Tuli tartutetaan ensin tuulenpuoleisiin sytykkeisiin, joista se leviää nopeammin koko nuotioon.

Kun risut syttyvät, lisää tuleen ensin risuja ja sen jälkeen vähitellen järeämpiä puita. Pidä tuli pienenä ja käytä puuta säästeliäästi, varsinkin jos olet puuttomalla alueella tai paikassa, jonne polttopuut on tuotava kaukaa.

Puita tulee olla riittävän tiheästi kunnon tulen saamiseksi mutta ei liian tiheästi, jotta nuotio ei tukahdu. Varmista myös, että nuotio on tukeva ja vakaa.

Tulen hoitaminen

Ensimmäiset pienet halot lisätään vasta sitten, kun nuotio palaa kunnolla. Tulta pitää hoitaa, jotta se palaisi kunnolla. Toisaalta täytyy pitää silmällä, ettei tuli karkaa tulisijan ulkopuolelle. Tulen kanssa on aina noudatettava varovaisuutta. Avotulta ei saa milloinkaan jättää ilman valvontaa. Polttopuita lisätään tuleen sopivin välein siten, että nuotio pysyy koko ajan sopivan pienenä.

Jälkien siivoaminen

Kun leiri tai tauko on päättynyt, kerää roskat talteen ja vie ne mennessäsi. Paperiset käärepaperit tai puulastut voit polttaa nuotiossa ennen nuotion sammumista. Vältä muovipussien polttamista, koska likaisten pussien polttamisesta tulee myrkyllisiä kaasuja. Vie ne sen sijaan kotiin huuhdeltavaksi ja käytä niitä uudestaan seuraavalla retkellä.

Tulisija ei ole jäteastia. Älä yritä polttaa palamattomia jätteitä, kuten säilykepurkkeja tai alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia, ellet ole valmis kaivamaan niitä esiin tuhkasta polttamisen jälkeen ja viemään jätehuoltopisteeseen. Palamattomat jätteet eivät hajoa, joten älä jätä niitä roskaamaan luontoa.

Tulen sammuttaminen

Kun haluat sammuttaa nuotion, lopeta puiden lisääminen ja anna nuotion hiipua hiljalleen. Kohenna suuria kekäleitä, jotta ne palavat loppuun. Jos et malta odottaa suurten kekäleiden palamista loppuun, voit siirtää ne erilleen toisistaan niin, että ne sammuvat hiljalleen. Kaada sitten runsaasti vettä sekä tulisijaan että irrotetun maakerroksen päälle samalla kun pöyhit maata tuhkan alta lapiolla tai kepillä niin kauan, ettei nuotiossa ole enää hiillosta tai nouse savua. Kun olet kokeillut kädellä, ettei tuhka ja nuotionpohja ole enää kuuma, voit kääntää kastellun irrotetun maakerroksen takaisin paikoilleen nuotiopohjan päälle. Pidä tavoitteenasi, ettei nuotiopaikasta jää mitään merkkejä näkyviin luontoon.