Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta  

Kahvilat, ravintolat ja kaupat

 • Nellimin kylällä on kahvila-ravintola. Muut lähimmät kahvilat, ravintolat ja kaupat ovat Ivalossa.

Tulentekopaikat

Juomavesi

 • Alueen järvien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjen vedenlaatua ei ole tutkittu.
 • Inarijärven vettä Nellimin kylän välittömässä läheisyydessä on syytä välttää käyttämästä juomavedeksi, mutta virtaavien vesien vettä voi juoda sellaisenaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

Käymälät

 • Uittorännin tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu

 • Taajamien ulkopuolella voi telttailla vapaasti jokamiehenoikeuden nojalla.

Autio- ja varaustuvat

 • Alueella ei ole autio- tai varaustupia.

Vuokrakämpät ja -tuvat

 • Alueella ei ole vuokrakämppiä tai -tupia.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Majoituspalveluita löytyy Nellimistä, Ivalosta, Inarista ja Saariselältä. Lähialueen yrittäjät tarjoavat majoituspalveluita (www.inarilapland.fi).
 • Lisää lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysellä Inarin kunnan matkailu-infosta (www.inari.fi).

Varusteiden vuokraus

Liikuntaesteisten palvelut

 • Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille.

Veneilijöiden erityispalvelut

Väylät

 • Inarijärvellä on väylämerkinnät, joita on hyvä noudattaa järven karikkoisuuden vuoksi.
 • Väylien yleinen kulkusyvyys on 1,8 metriä. Joissakin kapeikoissa ja rantojen läheisyydessä kulkusyvyys on yksi metri. Yleensä järvialueen tuvat ovat helposti lähestyttäviä, mutta tuville ei ole merkittyjä virallisia väyliä.
 • Inarijärven veneilykarttaan (nro 480) on merkitty veneliikenneväylät ja syvyyskäyrät. 

Polttoaineen jakelu

 • Lähimmät polttoaineen myyntipisteet ovat Ivalossa.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Ivalossa sijaitsevat lähimmät kaupat, terveyskeskus ja apteekki.

Katso säätilannetta

Kelikameran kuvaa Saariselältä, Inarista. (www.liikennetilanne.liikennevi-rasto.fi)

Yhteistyötahojen palvelut Nellimin alueella