Asiakaspalvelu ja opastus

 • Metsähallituksen Ivalon palvelupiste
  • Tietoa ja karttoja Ylä-Lapin alueesta
  • Kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupien myynti
 • Saariselän palvelupiste Kiehinen
  • Tietoa ja karttoja Ylä-Lapin alueesta
  • Kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupien myynti
 • Ylä-Lapin luontokeskus Siida
  • Metsähallituksen asiakaspalvelupiste Siidassa tarjoaa tietoa Luttojoelta ja kaikista muistakin Ylä-Lapin luontokohteista. Pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Siidasta saa retkeilyneuvonnan, kartat ja luvat koko Ylä-Lapin alueelle.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat, ravintolat, kaupat ja kioskit

 • Ivalossa ja Saariselällä on kahviloita, ravintoloita ja kauppoja.

Juomavesi

 • Luttojoen vesi on puhdasta, joten sitä voi käyttää sellaisenaan sekä juomavetenä että ruuanlaittoon. Säännöllisen seurannan piirissä veden laatu ei kuitenkaan ole. Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Tulenteko

 • Reitin varrella ei ole huollettuja tulipaikkoja eikä kuivakäymälöitä.
 • Tulen tekoon saa käyttää oksia ja risuja. Yksityismaille ei saa tehdä tulia. Vinkkejä leiritulen teosta.
 • Avotulen teko on kielletty metsäpalovaroituksen aikana.  

Jäte- ja polttopuuhuolto

 • Reitillä ei ole jäte- ja polttopuuhuoltoa.

Huollosta vastaavat

 • Vesireitin varrella ei ole ylläpidettäviä kohteita tai palveluita. Lisätietoa alueesta saa Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä.

Yöpyminen

Telttailu

 • Taajamien ulkopuolella voi telttailla vapaasti jokamiehenoikeuden nojalla.

Autio-, varaus- ja vuokratuvat

 • Reitin varrella ei ole autio-, varaus- tai vuokratupia.

Yöpyminen lähiseudulla

Muut palvelut

 • Monet yksityiset yritykset tarjoavat palveluitaan Saariselällä ja Ivalossa. Tietoa yrityksistä ja niiden palveluista löytyy osoitteesta www.saariselka.fi ja www.inarilapland.fi.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja reitin alueella

Metsähallituksella on yhteistyösopimukset osan alueen matkailuyritysten kanssa. Ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessaan Luttojoen alueella.