Ajankohtaista Karkalissa

Metsähallitus merkitsee Karkalin luonnonpuiston rajoja

(Päivitetty 22.6.2017)
Metsähallitus merkitsee Karkalin luonnonpuiston rajat kesän 2017 aikana. Merkintätyöryhmiä liikkuu alueen kaikilla osilla, myös mahdollisilla rajoitusosilla. Työ ei aiheuta häiriötä yleisölle tai luonnolle. Työt valmistuvat marraskuuhun 2017 mennessä.
 
Karkalin alueen rajat merkitään paaluin. Samalla alueet merkitään kansallispuisto- tai luonnonpuistomerkein tiealueiden tuntumaan. Merkinnän jälkeen kohteiden rajat ovat helposti havaittavissa myös maastossa.