Kundtjänst och vägledning

 • Den närmaste Forststyrelsens kundtjänst är Limingovikens naturum.
 • På parkeringsplatsen vid skogsbilvägen som går från Mäntyperä i Reisjärvi finns en karta.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Östra stranden av Koukkunen: kåta med eldplats
 • Vid Kuivajärvi i närheten av Kirves-Heikkis kanal
 • Det finns dessutom flera eldplatser längs Peuran polku -leden utanför området.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld t.o.m. vid eldplatserna. Det är dock tillåtet att göra upp öppen eld i ödestugornas och kåtornas eldstäder även då varning för skogsbrand utfärdats.

Dricksvatten

Man bör ta med sig sitt dricksvatten.

Avfallshantering

 • Det finns inga sopkärl för avfall i terrängen och var och en bör därför själv ta hand om sina sopor. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Den närmaste återvinningsstationen där avfall kan sorteras i kompost, glas, metall och blandavfall finns längs Peuran polku -leden på östra stranden av sjön Iso-Vänttäinen.

Toaletter

Kåtan vid Koukkunen finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och kåtor

 • I Etelä-Sydänmaa får man fritt välja sin tältplats, men den steniga terrängen kan göra det svårt att hitta en jämn plats.
 • Man kan också övernatta vid kåtan Koukkunen. I kåtans utrustning ingår eldstad med stockring, vedförråd, såg och yxa samt torrtoalett. Utanför kåtan finns ett bänkbord.

Hyresstugor

 • Raatejärvi hyrestugan finns på norra stranden av sjön. 
 • Kuivajärvi hyrestuga

Övernattning i omnejden

På Reisjärvi kommuns område finns företag som erbjuder gårdsturism, ett familjehotell och flera företag som hyr ut semesterstugor. Tilläggsuppgifter fås från Reisjärvi kommuns webbsidor (reisjarvi.fi).

Tillgängliga tjänster

I området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Närmaste butik, kafé, bank, post, hälsovårdscentral, apotek, bensinstation,  och taxi finns i Reisjärvi centrum (reisjarvi.fi), dit det är 14 kilometer Kuivajärvis parkeringsplats.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset