Kundtjänst och vägledning

 • Den närmaste Forststyrelsens kundtjänst är Limingovikens naturum.
 • På parkeringsplatsen vid skogsbilvägen som går från Mäntyperä i Reisjärvi finns en karta.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Östra stranden av Koukkunen: kåta med eldplats
 • Vid Kuivajärvi i närheten av Kirves-Heikkis kanal
 • Det finns dessutom flera eldplatser längs Peuran polku -leden utanför området.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld t.o.m. vid eldplatserna. Det är dock tillåtet att göra upp öppen eld i ödestugornas och kåtornas eldstäder även då varning för skogsbrand utfärdats.

Dricksvatten

Man bör ta med sig sitt dricksvatten.

Avfallshantering

 • Det finns inga sopkärl för avfall i terrängen och var och en bör därför själv ta hand om sina sopor. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Den närmaste återvinningsstationen där avfall kan sorteras i kompost, glas, metall och blandavfall finns längs Peuran polku -leden på östra stranden av sjön Iso-Vänttäinen.

Toaletter

Kåtan vid Koukkunen finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och kåtor

 • I Etelä-Sydänmaa får man fritt välja sin tältplats, men den steniga terrängen kan göra det svårt att hitta en jämn plats.
 • Man kan också övernatta vid kåtan Koukkunen. I kåtans utrustning ingår eldstad med stockring, vedförråd, såg och yxa samt torrtoalett. Utanför kåtan finns ett bänkbord.

Hyresstugor

 • Raatejärvi hyrestugan finns på norra stranden av sjön. 
 • Kuivajärvi hyrestuga

Övernattning i omnejden

På Reisjärvi kommuns område finns företag som erbjuder gårdsturism, ett familjehotell och flera företag som hyr ut semesterstugor. Tilläggsuppgifter fås från Reisjärvi kommuns webbsidor (reisjarvi.fi).

Tillgängliga tjänster

I området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Närmaste butik, kafé, bank, post, hälsovårdscentral, apotek, bensinstation,  och taxi finns i Reisjärvi centrum (reisjarvi.fi), dit det är 14 kilometer Kuivajärvis parkeringsplats.