Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Markerade leder

 • Peuran polku-leden, varav 8 km på området
  • De markerade lederna är en del av den 80 km långa Peuran polku -leden som följer en urgammal färdrutt som jägarna förut använde. Peuran polku -leden börjar och slutar i söder vid Perho friluftscenter (perho.com) eller alternativt vid Koirasalmi naturstuga i Salamajärvi nationalpark samt i norr antingen vid Petäjämäki friluftscentrum eller vid museirestaurang Susisaari. Peuran polku -leden markeras med orange färg på trädstammarna. Den steniga terrängen längs Peuran polku -leden gör att vandringshastigheten är lägre än normalt.
  • Leden som går mot sydväst går förbi tjärnarna Koukkusen-lampi och Kalliolampi till tjärnen Lummenlampi.
  • Den förgrening som går österut följer Kuivajärvis södra strand och fortsätter via Iso Kotajärvi norrut.
  • Service: eldplats och torrtoalett vid Kuivajärvi i närheten av Kirves-Heikkis kanal. Dessutom finns det vid Raatejärvi två ödestugor och en bastu.

Snöskoterrutter

 • I Etelä-Sydänmaa finns snöskoterrutter längs vilka man kan köra åt alla väderstreck: mot Lestijärvi, mot Sievi, mot Nivala och mot Haapajärvi.
  • Det krävs ett särskilt tillstånd för att få köra snöskoter längs rutten 
  • Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi).
  • Tilläggsinformation och spårtillstånd fås från bensinstationen TB-Huoltamo Velj. Paavola Reisjärvi, tfn 08 776 430.