Kartor över och kommunikationer i Etelä-Sydänmaa

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde är beläget på södra sidan av riksväg 28 cirka 100 km öster om Karleby.

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. © Forststyrelsen

Kommunikationer

Med bil

  • Man kan komma till området från Mäntyperä by i Reisjärvi, som ligger på västra sidan om väg nr 760 från Pihtipudas. Vid museirestaurangen Susisaari tar man av till Ylilestivägen (nr 7594) från vilken det finns skylt till Mäntyperä.
  • Det finns skyltar till Mäntyperä även från den landsväg som går från Yli-Lesti via den södra stranden av sjön Lestijärvi till Reisjärvi (nr 7594).
  • Man kör 7 km längs den skogsbilväg som börjar i Mäntyperä varvid man kommer till den parkeringsplats som finns i de norra delarna av Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde.
    • Härifrån är det cirka 400 m till den västra ändan av sjön Kuivajärvi där det även finns en parkeringsplats.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

Parkeringsplatsen finns vid en skogsbilväg mellan Raatejärvi och Kuivajärvi. Peuran polku -leden startar härifrån till naturskyddsområdets östra och västra delar, varifrån den fortsätter vidare norrut och söderut utanför naturskyddsområdet.

Kartor

Elektroniska kartor

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde. © Forststyrelsen

Övriga kartor

  • Terrängkarta P424 Lestijärvi, 1:50 000.
  • Terrängkarta nummer 2343 04, Kotajärvi, 1:20 000. 
  • GT vägkarta Västra Finland, 2014, 1:250 000. 

Försäljningsställen för kartor

En mobil telefon i handen, på skärmen sysn Retkikartta.fi. Öppna kartan över Etelä-Sydänmaa på Retkikartta.fi.