Instruktioner och regler för Etelä-Sydänmaa

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Instruktioner för att vistas och färdas i Etelä-Sydänmaa

I Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde är det
tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot med undantag av vissa begränsningar.
 • att plocka bär och matsvamp.
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi

begränsat

 • att göra upp öppen eld och att slå läger, vilket är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • att jaga
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada marken eller berggrunden.
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra med motorfordon på andra ställen än de vägar som anvisats för detta ändamål
 • att skräpa ner eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhe

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande finns det områden med radioskugga i Etelä-Sydänmaa området. Kontrollera omfattningen av nätverket för mobil kommunikation från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller där det förekommer störningar i samtalen. I sådana fall kan det hjälpa att t.ex. söka sig till en öppen plats högre upp i terrängen. Man bör också observera att det finns skillnader i hörbarhet mellan olika mobiltelefoner.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Terrängen i Etelä-Sydänmaa är stenig så det lönar sig därför att använda stadiga skor.
 • Det lönar sig att ta med dricksflaska och matsäck eftersom det inte finns några kaféer eller butiker i området.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer