Fotvandring Vandring Terrängskidning Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Etelä-Sydänmaa?

Vandra längs markerade leder

  • I Etelä-Sydänmaa finns goda förutsättningar för en eller ett par dagars vandringsturer. Det finns sammanlagt 8 km vandringsleder.

Göra långfärder till fots

  • De markerade lederna i Etelä-Sydänmaa är en del av den 80 km långa Peuran polku -leden som sträcker sig över flera kommuners områden. Längs leden är det möjligt att övernatta i tält, i skärmskydd eller i stugor.
  • På området kan man röra sig till fots även utanför de markerade lederna. Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på de anvisade eldplatserna.

Göra skidturer i terrängen

  • Det prepareras inga skidspår i Etelä-Sydänmaa. Det är dock tillåtet att åka skidor i hela området.

Fiska

  • Det är tillåtet att meta och pilka i sjöarna och tjärnarna i naturskyddsområdet enligt allemansrätten.
  • För spöfiske krävs förutom att man betalar den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi) 18 - 64 år även Spöfisketillstånd (www.eraluvat.fi) för Uleåborgs län.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Jaga

  • Etelä-Sydänmaa hör till Haapajärvi-Reisjärvi jaktområde för småvilt 5635. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

  • Det är tillåtet att plocka bär och svamp i området. För bärplockare finns myrar med mycket tranbär och hjortron. Skogarna är för det mesta karga så i dem finns främst lingonmarker.

Bada

  • I Etelä-Sydänmaa-området finns flera sjöar och tjärnar där man kan bada. Det finns inga iordningställda badplatser. Vid Raatejärvi ödestuga finns en brygga. Framför bryggan finns ett djupare ställe men det är all anledning att se upp för stenar på bottnen.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).