Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde

Vid den steniga stranden växer strandväxtlighet och små tallar.

Etelä-Sydänmaa naturskyddsområde läge i Finland Norra Österbotten
Reisjärvi
Areal: 7 km², inrättat 24.06.1997


Etelä-Sydänmaa är en mosaiklik vildmarkshelhet med skogar, trädbevuxna myrar, öppna myrar och tjärnar och sjöar av olika storlek. I området förekommer flera utrotningshotade växtarter och där finns ett mångsidigt fågelbestånd.

Etelä-Sydänmaa är ett bra utflyktsmål för en eller ett par dagars vandringsturer. Terrängen är i huvudsak lättframkomlig om också den är ovanligt stenig. Etelä-Sydänmaa som är beläget på Suomenselkäs karga vattendelare förblev länge väglöst och obebott, eftersom området är en del av ett mera omfattande stenmoränområde som inte är lämpligt för odling.

Landskapsbilden i Etelä-Sydänmaa består av talldominerade skogar och ett flertal små myrar. I området finns ett flertal små och karga tjärnar och sjöar. Skogarna består ställvis av gammal naturskog och i landskapet finns bevarats vildmarkslika drag.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/etela-sydanmaa

Kundtjänst

Limingovikens naturum   
Tfn. 0206 39 6059
liminganlahti(at)metsa.fi

En mobil telefon i handen, på skärmen sysn Retkikartta.fi. Öppna kartan över Etelä-Sydänmaa på Retkikartta.fi.