Enare - en mötesplats för människor och kultur

Enare träsk har ur människans synpunkt varit ett betydande område sedan förhistorisk tid. Det har hittats rester efter boningar, t.o.m. 9000 år gamla. Den äldsta samebefolkningen vet man att har bottpå området för nästan 4000 år sedan. På Nukkumajokis strand, som ligger på Juutua strövområde, har de forna enaresamernas vinterbyar legat på 1400- och 1500-talen. På tiden för det forna lappbysystemet bodde samerna på gemensamma vinterställen och flyttade om sommaren familjevis till sina egna sommarmarker.

Gamla kors. Bild: Matti MelaPå Enareområdet finns det flera heliga ställen från den förkristliga tiden, så som Ukonsaari och Otsamotunturi, samt minnesmärken från den kristliga tiden, så som Begravningsplatsöarna och Pielpajärvi ödekyrka.

Enare kyrkoby, som ligger i flera rutters korsningspunkt, har alltid varit en mötesplats för människor och kulturer. Där sköter fiskare, renskötare, folk som idkar naturnäringar, guldgrävare, konstnärer, hantverkare, turismföretagare och ämbetsmän sina ärenden och möter varandra. För alla enarebor är naturen en livsmiljö och största delen av näringarna är på sätt eller annat anknutet till naturen. I dagens Enare är historien fortfarande närvarande, och där påträffar man ännu det Lappland och den livsstil som man finner bakom fjällen, och som för länge sedan har försvunnit från sydligare platser. I Enare finns det även speciellt duktiga lokala hantverkare och konstnärer, med vilkas produkter man kan bekanta sig i kyrkobyns butiker och arbetsverkstäder.