Eldvaktens uppgifter

Då man övernattar vid öppen eld eller i ett tält med kamin behöver man alltid en eldvakt. Elden får aldrig lämnas utan tillsyn. Eldvakten är tältets eller eldens brandvakt. Vakten får inte avlägsna sig från platsen eller somna.

Eldvakten övervakar, att inte den glödande kaminen, elden eller flygande gnistor orsakar en brand och att brinnande klabbar inte faller på dem som sover. Till vaktens uppgifter hör också att upprätthålla en jämn och lämplig värme i tältet. Det är svårare än man skulle tro. Isiga och t.o.m. våta klabbar brinner, bara de är tillräckligt klena och placeras på en god, jämn glödbädd.

Eldvakten torkar och flyttar på plagg och utrustning som placerats på tork och ser till att de inte förstörs av hettan. Eldvakten ser till under sitt vaktpass att de andra kan sova ostörda. Eldvakten väcker sin efterföljare i god tid och ser till att denne kryper ur sovsäcken och övertar vaktuppdraget. Vakten sitter alltid bredvid kaminen eller elden, aldrig inrullad i sin sovsäck.

Eldvakten bör alltid ha en hink vatten till hands bredvid elden eller kaminen. Skodon och annan utrustning som placerats intill elden för att torka, bör övervakas och flyttas på, så att de inte skadas av hettan eller smälter.